Podľa typov strojov arrow Podmietače, kypriče arrow Lemken Heliodor 9 - Novinka

Lemken Heliodor 9 - Novinka
Heliodor 9 Gigant 1600
Lemken Heliodor 9 - Novinka

Ponuka diskových brán bola firmou Lemken pre rok 2016 rozšírená o nový produkt Heliodor 9, ktorý vychádza zo svojho úspešného predchodcu Heliodor 8. Lemken Heliodor 9 je určený na podmietku a predsejbovú prípravu pre rozličné typy pôd a vďaka svojej konštrukčnej jednoduchosti a kvalitnému vyhotoveniu si určite nájde svojich zákazníkov.

Heliodor 9 pozostáva z dvoch radov vrúbkovaných diskov so zväčšeným priemerom 510 mm a hrúbkou 5 mm, vďaka čomu môže pracovať vo väčšej pracovnej hĺbke a dlhšom časovom intervale z hľadiska opotrebenia ako to bolo pri Heliodore 8. Každý disk je samostatne odpružený, uložený na bezúdržbových ložiskách. Často býva súčaťou výbavy predná smyková lišta.

Pracovná hĺbka od 2 do 14 cm je nastavitelná mechanicky alebo hydraulicky z kabíny traktora. Novinkou je, že pracovnú hĺbku pre disky, ktoré nasledujú stopy traktora je možné nastaviť osobitne - hlbšie oproti ostatným.

Heliodor 9 sa vyrába v pevnej, hydraulicky sklopnej nesenej variante alebo hydraulicky sklopnej polonesenej variante v záberoch od 3 metrov do 16 metrov. Môže byť kombinovaný s mechanickými alebo pneumatickými sejačkami. Firma Lemken ponúka aj pre Heliodor 9 širokú ponuku zadných utužovacích valcov.