Novinky arrow New Holland T6 Tier 4B - novinka

New Holland T6 Tier 4B - novinka
T6.180
T6.180
T6.180
T6.180
T6.180
T6.155
T6.155
T6.180
New Holland T6 Tier 4B - novinka

Vynovená rada traktorov T6, má v ponuke 6 modelov s výkonom motora od 115 do 175 koní, pričom na rozdiel od svojich predchodcov sa všetkým 4 valcovým modelom zväčšil rázvor na 2684 mm, ktorý je zhodný so 6 valcovými modelmi. Všetky motory spĺňajú emisnú normu Tier 4B. Z hľadiska výbavy si môže zákazník "postaviť" vlastný traktor s rôznou kabínou, rôznou prevodovkou, rôznou hydraulikou a rôznym typom prednej nápravy pre každý model tejto rady.

Traktory T6 majú koncernové /NEF/ motory so štyrmi ventilmi na valec a so zálohou krúťacieho momentu 40%. Modely T6.125S, T6.145, T6.155, T6.165 a T6.175 majú 4 valcové 4,5 litrové motory (posledné trojčíslie určuje maximálny výkon motora). Posledný model tejto rady T6.180 je vybavený 6 valcovým 6,7 litrovým motorom. Na všetkých modeloch je použitý medzichladič stlačeného vzduchu a turbodúchadlo Holset s variabiabilnou geometriou lopatiek. Vstrekovanie paliva je riešené vysokotlakovým vstrekovním paliva Common Rail, vďaka ktorému majú motory veľmi tichý a kutltivovaný chod spôsobený pilotným strekom paliva – malé množstvo paliva vstreknuté do spaľovacej komory tesne pred hlavnou dávkou. Modely vybavené touto technológiou (okrem modelu T6.125) disponujú aj systémom prídavného výkonu Power Managament použiteľným pri práci s vývodovým hriadeľom, pri jazde na ceste a pri práci so zaťaženým hydraulickým čerpadlom. Voliteľnou výbavou je motorová brzda pre zákazníkov, ktorý plánujú používať traktor hlavne v doprave.

"Novinkou" pre rok 2020 je 6 valcový model New Holland T6.160 s výkonom 135 koní a max. výkonom 160 koní. Tento model vychádza z priania zákazníkov a požiadaviek trhu mať 6 valcový motor aj pre traktor s nižším výkonom, čím sa New Holland výrazne odlišuje od konkurencie, ktorá ponúka výhradne 4 valcové motory pre túto výkonovú kategóriu.

Elektronická regulácia vstrekovania paliva so sebou prináša okrem výborného výkonu, nízkej spotreby a tichého chodu aj možnosť regulácie na konštantné otáčky motoru CRPM /tempomat/, ktorá nájde uplatnenie pri prácach vyžadujúcich konštantnú pojazdovú rýchlosť alebo otáčky vývodového hriadeľa. Pri zapnutí systému sú k dispozícii dve pamäte, pričom jednu je možné použiť pri pracovnom zaťažení a druhú pri otáčaní na úvrati. "Novinkou" je palivo šetriaci Engine Idle Speed Managament, ktorý automaticky zníži otáčky voľnobehu motora zo 850 na 650 otáčok, pričom je tento systém aktivovaný v prípade že vodič nesedí na sedadle a ručný plyn je na minime.

Pre splnenie požiadaviek emisnej normy Tier 4B sa spoločnosť New Holland vydala cestou selektívnej katalityckej redukcie HI-e SCR - vplyvom vstreknutia látky AdBlue do výfukového potrubia sa oxidy dusíka NOx zmenia na plynný dusík a vodu. Motory tak už pre plnenie emisných noriem nie sú ,,pridusené", ale môžu pracovať bez obmedzení, nakoľko k zníženiu škodlivých emisií dochádza až vo výfuku, čo sa prejaví až 10% znížení spotreby. Dávkovanie AdBlue je automatické podľa zloženia výfukových plynov. Nádrž pre AdBlue je integrovaná do palivovej nádrže a jej obsah vystačí na dve plné palivové nádrže.

Všetky modely môžu byť vybavené prevodovkou Active ElectroShift 16x16 so štyrmi stupňami radenými pod zaťažením vo dvoch skupinách a dvoch rozsahoch. Skupina radená medzi 4 a 5 prevodovým stupňom /resp. 12 a 13/ sa radí elektrohydraulicky po potvrdení skupinového tlačítka. Len medzi 8 a 9 prevodovým stupňom je potrebné stisnúť spojkový pedáľ a presunúť radiacu páku. Pre traktory pracujúce aj v doprave je tu možnosť rozšíriť prevodovku o 17 stupeň, po ktorom zaradení, je krútiaci moment prenášaný od hnacej hriadele vývodového hriadeľa a po dosiahnutí 40 km rýchlosti sa otáčky motora obmedzia na 1800 ot/min. Pre náročnejších zákazníkov je k dispozícii prevodovka 17x16 s 50 km rýchlosťou. Plazivé prevodové stupne sú k dispozícii pre všetky modely. Reverzačná páka PowerShutle umiestnená pod volantom umožňuje reverzáciu pod zaťažením elektrohydraulicky.

Modely T6 okrem modelu T6.125S môžu byť vybavené bezstupňovými prevodovkami AutoCommand, ktoré dokážu plynule zrýchľovať z 0 do 40 km/h (1550 ot. motora), popr. 50 km/h (1700 ot. motora) bez radenia prevodových stupňov. Olejová náplň prevodovky Autocommand je spoločná s náplňou hydrauliky a je rovnaká ako pri traktoroch New Holland s mechanickými prevodovkami. S prevodovkou AutoCommand je možné pracovať v 3 režimoch. Automatický režim je štandartným nastavením pre bežné používanie. Režim Tempomat – pracuje sa s konštantnou pracovnou rýchlosťou (automaticky sa menia otáčky motora), alebo s konštantnými otáčkami PTO (automaticky sa upravuje pojazdová rýchlosť). Režim Manual - prevodovka Auto Command chová podobne ako prevodovka typu Full Power Shift. Záleží len na obsluhe, ktorý režim si zvolí. Pri práci na poli prevodovka AutoCommand automaticky nastaví prevádzkový režim, tak aby pri danej záťaži motoru dosahoval traktor čo najnižšie otáčky motora – a teda aj najnižšiu spotrebu paliva. Pri práci s vývodovým hriadeľom (PTO) si obsluha ručným plynom nastaví požadované otáčky a prevodovka AutoCommand sama upraví pojazdovú rýchlosť podľa okamžitej záťaže. Prevodovka používa unikátnu funkciu Active StopStart, ktorý po uvoľnení pojazdového pedála a následnom zastavení, nedovolí traktoru samovoľne sa pohnúť, pričom nie je potrebné zatiahnuť ručnú brzdu. Tento systém ocení obsluha traktora pri zastavení a pohýnaní traktora vo svahu aj s plne naloženým prívesom. Novinkou pri prevodovkách AutoCommand je nový aktívny systém brzdenia prívesu ITBS, ktorý rozpozná rozdiel medzi obsluhou nastavenou rýchlosťou a skutočnou rýchlosťou, pričom dochádza k automatickému pribrzďovaniu prívesu, kým nastavená a skutočná rýchlosť nie je rovnaká.

Novinkou pre rok 2020 pre modely T6 okrem modelu T6.125S je prevodovka Dynamic Command 24x24, so 8 stupňami radenými pod zaťažením v troch rozsahoch. Prevodovka Dynamic Command je produktom vlastného vývoja a jej základ tvorý dvojspojková technológia, ktorá zaisťuje jemné radenie ako pri vario prevodovkách. Na jednej hriadeli sú vložené ozubené kolesá „párnych“ rýchlostí a jedna spojka. Na druhej hriadeli sú vložené ozubená kolesá „nepárnych“ rýchlostí a druhá spojka. Krútiaci moment sa tak prenáša medzi jednou a druhou hriadeľou, akonáhle jedna spojka vypne, druhá sa automaticky zapne, pričom dochádza k minimálnym stratám výkonu pri preradení. Radenie 3 rozsahov prebieha elektronicky. Zákazník má možnosť výberu radenia jednotlivých stupňov tlačítkami na pevnej páke lakťovej opierky alebo pohybom páky vpred a vzad (pohyb vpred sa zvyšuje prevodový stupeň). Nová funkcia prevodovky Brake to Clutch sa používa pri prácach, kde je potrebné traktor často zastavovať a táto funkcia umožní spomaliť resp. zastaviť traktor len brzdovým pedálom bez nutnosti stlačenia spojkového pedála. Po uvoľnení brzdového pedála sa traktor opätovne rozbehne. Ďalšími novými funkciami sú Kick Down (pre rýchlejší rozbeh dôjde po plnom stlačení plynového pedálu ku automatickému podradeniu) a Transport Power Management (od rýchlosti 22 km/hod dôjde ku zmene výkonovej krivky motora a koncentruje sa viac výkonu do vyšších otáčok motora, čo zlepší správanie traktora v doprave).

Pohon prednej nápravy je ovládaný viaclamelovou spojkou, predná uzávierka je voliteľná podľa typu nápravy samosvorná alebo 100%. K dispozícii je štandardná pevná predná náprava, odpružená náprava Terraglide so zvihom nápravy 100 mm a dobre známa náprava SuperSteer, ktorá umožňuje traktoru bezkonkurenčnú manévrovateľnosť, nakoľko sa u tejto nápravy najskôr natáčajú kolesá a potom aj celá predná náprava vrátane konzoly so závažiami. Novinkou je systém CustomSteer, pri ktorom si vodič môže nastaviť agresivitu zatáčania, tj. počet otočení volantom do plného vytočenia.

Vonkajšie hydraulické okruhy môžu byť 2 až 4 ovládané mechanicky alebo elektrohydraulické, s možnosťou nastavenia času a prietoku samostatne. Na tých modeloch, kde sú vonkajšie okruhy ovládané elektrohydraulicky je súčasťou kabíny lakťová opierka SideWinder II, na ktorej sú všetky kľúčové funkcie v dosahu končekov prstov. Multifunkčnou pákou na opierke sa ovláda pojazd, hydraulické okruhy a trojbodový záves. Súčasťou lakťovej opierky je dotykový monitor IntelliView IV, ktorý sleduje všetky funkcie vrátane spotreby paliva atď. Od roku 2018 je opierka SideWinder dostupná aj pre modely s mechanickými vonkajšími okruhmi.

Rozsah otáčok zadného PTO je 540/540E/1000 alebo 540E/1000/1000E, pričom 1000 otáčok PTO je dosiahnutých pri 1893 otáčkach motora. Automatika vývodového hriadeľa umožňuje nastaviť výšku predných alebo zadných ramien hydrauliky pri ktorých sa automaticky vypne vývodový hriadeľ a výšku ramien pri ktorých sa opätovne zapne.

Úvraťový pamäťový systém HTS umožňuje ovládať otáčky motora, prevodovku, trojbodový záves, automatiku PTO, reguláciu na konštantné otáčky motora, automatické radenie a elektrohydraulicky ovládané vonkajšie okruhy.

Fungovanie hydraulického systému, polohovej a silovej regulácie trojbodového závesu zabezpečuje axiálne čerpadlo so systémom snímania záťaže load sensing s výkonom 113 l/min, alebo zubové hydraulické čerpadlo s výkonom 80 l/min. Modely s prevodovkou Dymanic command majú axiálne čerpadlo s výkonom 127 l/min.

Štandardom tejto kategórie je odpružená klimatizovaná kabína s jednoducho a prehľadne ergonomicky umiestnenými ovládacími prvkami. Kabína pozostáva len zo štyroch stĺpikov a úplne presklených dverí, čo zabezpečuje neprekonateľný výhľad na všetky strany. Presklené strešné okno umožňuje vodičovi vynikajúcu viditeľnosť pri práci s čelným nakladačom aj v jeho vrchných pozíciách. Kabína Horizon má oproti predchádzajúcej verzii niekoľko vylepšení: čelné sklo z jedného kusu, ktoré môže byť aj vyhrievané, zväčšené predné blatníky, prepracovaný systém LED pracovných svetiel (max 16 ks), a širokú ponuku sedačiek Comfort, Dynamic Comfort (nízkofrekvenčné pruženie), Auto Comfort (zabudovaná klimatizácia).

Traktory T6 sú tiež vybavené automatom radenia rýchlostí /,,poľný a cestný režim“/ a pri jeho aktivovaní traktor sám radí prevodové stupne resp. rozsahy podľa nastaveného zaťaženia motora.

Traktory rady T6 sú predurčené na prácu s čelnými nakladačmi New Holland 740-760TL s maximálnou výškou zdvihu 4070 cm a maximálnou nosnosťou 2641 kg.

K doplnkovej výbave môžeme zaradiť automatickú klimatizáciu, el. nastaviteľné vyhrievané zrkadlá, farebný monitor Intelliview IV, LED svetlomety, ISOBUS III, predné brzdy, reverz vrtule chladiča.

Traktory rady T6 môžu byť vybavené plne integrovaným systémom automatického riadenia IntelliSteer , s presnosťou až do 3-4 cm (s použitím korekčného signálu RTK). Systém IntelliSteer je ideálny pri sejbe a sadení v najnáročnejších situáciách zlepšuje výkonnosť a pohodlie obsluhy.

Prospekt T6