Novinky arrow Gaspardo Chrono - Novinka

Gaspardo Chrono - Novinka
Chrono 306
Chrono 306
Chrono 306
Chrono 306
Chrono 708
Chrono 708
Chrono 708
Chrono 708
Chrono 708
Chrono 708
Monitor Touch 800
Gaspardo Chrono - Novinka

Vysokovýkonné pneumatické sejačky určené k presnej sejbe kukurice, slnečnice, sóje, repky, cirku a cukrovej repy s pracovnou rýchlosťou do 15 km/hod. Presnosť sejby je zaručená v každých pôdnych podmienkach, kombinácia podtlakového dávkovania a tlakovej dopravy osiva zaisťuje vysoký plošný výkon. Do tejto novej rady patria dva modely: 6 riadkové Chrono 306 a 8 riadkové Chrono 708 s medziriadkom 70, 75 alebo 80 cm.

Vo výsevných jednotkách Chrono sa kombinujú dva pneumatické systémy: 1. podtlakový, ktorý slúži na prisávanie semien na výsevný kotúč a 2. tlakový, ktorý dopravuje semená po uvoľnení z výsevného kotúča do výsevnej brázdy pod tlakom 70 až 400 mbar podľa druhu osiva. Výsevný kotúč je voči semenovodu naklonený o 15 stupňov, vďaka čomu uvoľnené semená padajú po uvoľnení rovno do semenovodu bez bočného trenia. Súčasťou semenovodu je LED fotobunka so snímaním v reálnom čase. Uvoľnené osivo je distribútorom vzduchu najskôr v hornej časti semenovodu nasávané smerom dolu a v dolnej časti semenovodu následne dopravované konštantným prúdom vzduchu do výsevnej brázdy v presne nastavených vzdialenosťiach.

Tlakový systém vzduchu zabezpečuje samostatný kompresor so vzduchovými filtrami, aby bol zabezpečený čistý vzduch aj v prašných podmienkach. Tlak vzduchu je závislý na pracovnej rýchlosti, počtu jedincov na ha, hĺbky sejby a typu osiva.

Pohon výsevného ústrojenstva každej výsevnej jednotky je pomocou ISOTRONIC 12 voltového utesneného bezkartáčového elektromotorčeka, čím je možné automaticky vypínať samostatne jednotlivé sekcie podľa GPS pozície.

Veľké diskové botky výsevného ústrojenstva sú v tvare V s priemerom 420 mm otvárajú brázdu na ukladanie osiva, zatiaľ čo prítlačné kolesá dokončia sejbu zatvorením brázdy s čerstvou pôdou a následným utlačením. Prítlak výsevného ústrojenstva AirSpring sa nastavuje centrálne cez ovládací monitor pomocou vzduchových tlmičov až na hodnotu 300 kg na 1 výsevnú jednotku, čím je dosiahnutá kvalitná sejba do nepripravenej pôdy a mulču aj pri vyšších rýchlostiach. Hĺbka sejby sa nastavuje individuálne na každej výsevnej jednotke pomocou kľuky v rozsahu 1-11 cm.

Zmena nastavenia sejačky pre iný druh plodiny je jednoduchá a časovo nenáročná, nakoľko sa vymieňajú len nerezové výsevné disky a nastavý sa stierač pre zamedzenie "dvojákov". Pri zmene počtu jedincov na hektár je potrebné zmeniť len údaj v ovládacom monitore a elektronika automaticky určí rýchlosť otáčania výsevného disku na základe pracovnej rýchlosti.

Sledovanie presnosti výsevu zabezpečuje elektronika prostredníctvom LED fotobunky padania osiva, na prípadné problémy je obsluha upozornená vizuálne blikaním príslušnej sekcie na monitore a aj zvukovým signálom.

Štandartnou výbavou všetkých sejačiek Chrono sú 60 litrové zásobníky na osivo, ktoré sa nachádzajú len vo výške 115 cm pre jednoduché plnenie osivom. Všetky typy sejačiek Chrono je možné vybaviť výkonným dávkovacím zariadením pre priemyselné hnojivá s max dávkou až 500 kg/ha s diskovou pätkou prihnojovania. Voliteľnou výbavou sú tiež dávkovacie zariadenia pre mikrogranuláty, ktorých pohon je cez elektromotorčeky, aby dávkovanie bolo zosúladené s dávkovaním osiva.

Všetky modely sejačiek Chrono sú IsoBus-ready, pričom ich je možné ovládať cez IsoBus terminály (Touch 800) alebo cez IsoBus terminál traktora. Monitor zobrazuje všetky potrebné údaje (zasiata plocha, rýchlosť, senzory padania osiva...) vrátane diagnostiky sejačky a súčasne umožňuje vypínanie jednotlivých sekcii podľa GPS pozície.

Nesený model Gaspardo Chrono 306 má teleskopický sťahovací rám na prepravnú šírku 3 metre, 6 výsevných jednotiek a 1200 litrový zásobník na hnojivo. Minimálne výkonové požiadavky na traktor sú 120 koní.

Na ťahanom modely Gaspardo Chrono 708, sa krajné sekcie mechanicky sklápajú dopredu pre dosiahnutie 3 metrovej šírky na prepravu. Tento model má 8 výsevných jednotiek a vyznačuje veľkým 1600 litrový zásobníkom na hnojivo. Minimálne výkonové požiadavky na traktor sú 130 koní.

Prospekt Gaspardo Chrono