Novinky arrow Lemken Azurit 10

Lemken Azurit 10
Solitair 25 + Azurit 9
DeltaRow
My Title
My Title
My Title
My Title
Azurit10+MicroHub5
Lemken Azurit 10

Sejačka Lemken Azurit 10 na presný výsev kukurice na siláž, kukurice na zrno, slnečnice a sóje ktorá ukladá osivo do dvojriadkov unikátnou technológiou DeltaRow pri pracovnej rýchlosti do 15 km/hod. Vyrába sa v 4, 6 a 8 riadkovom prevedení s "medziriadkom" 50, 75 a 80 cm. Novinkou je 12 riadková verzia s medziriadkom 50 cm.

Technológia DeltaRow spočíva v tom, že každá výsevná botka má dva synchronizované výsevné dierované bubny s elektrickým pohonom, ktoré sú od seba vzdialené 12,5 cm. Výsevné bubny sú voči sebe pootočené a výsev tak prebieha "na striedačku" presne do stredu medzi susedný riadok. Ak by sme siali 90 tisíc jedincov klasickou jednoriadkovou technológiou, tak pri 75 cm medziriadku by vzdialenosť medzi jedincami bola 14,8 cm. Pri technológie DeltaRow by pri tom istom výsevku bola vzdialenosť jedincov v riadku 19,3 cm, čo znamená, že každá rastlina má o 70% viac priestoru ako pri siatí do jednoriadku. Táto technológia umožňuje aj vytváranie koľajových riadkov, kedy príde k automatickému vypnutiu susedných riadkov a medziriadok tak nebude 75 cm, ale 87,5 cm, čo umožňuje používať aj širšie kolesá pre traktor+postrekovač resp. cisternu s aplikátorom. V prípade vypnutiu jedného radu pre potrebu vytvorenia koľajových riadkov sa počet jedincov v druhom vonkajšom dvojriadku automaticky zdvojnásobí a tým je dodržaný počet naplánovaných jedincov na ha.

Všetky zariadenia na sejačke Azurit 10 sú umiestnené symetricky. Konštrukcia každej výsevnej botky sa skladá s nasledovných komponentov:
1. odhadzovacie/čistiace prstové kolesá, ktoré čistia priestor pred botkou od kameňov, hrúd a rastlinných zbytkov
2. prihnojovací disk, ktorý ukladá hnojivo do stredu dvojriadku s max. prítlakom 200 kg do hĺbky 0-15 cm podľa centrálneho nastavenia
3. prstencový trapezový dvojvalec, ktorý uzatvorý hnojivo a utužuje osivové lôžko pre výsevné botky, zabezpečuje kľudný chod botky aj pri vyšších rýchlostiach
4. dve dvojtanierové výsevné botky s hydr. nastaviteľným prítlakom 50-250 kg, ktoré ukladajú osivo do nastavenej hĺbky 0-10 cm. Súčasťou botky sú zachytávacie kolieska, ktoré zachytávajú a ukladajú vystrelené osivo s rýchlosťou až 50 km/hod na požadovanom mieste výsevného lôžka
5. Dva V-kotúče na pohyblivom ramene s jednoduchým nastavením sklonu a prítlaku (10-60kg) zabezpečia prikrytie osiva pôdou.

Každá botka má len 1 litrový zásobník na osivo, ktorý sa dopĺňa automaticky na základe snímača z centrálneho 600 litrového zásobníka. Ak snímač zaznamená, že hladina osiva v botke klesla pod minimálnu hranicu, dávkovač pre príslušnú botku v centrálnom zásobníku sa roztočí a doplní osivo. Celý vzduchový systém je tlakový, jeho fungovanie zabezpečuje nový typ ventilátora s otáčkami 4500 ot/min a potrebou oleja z trakora 25 l/min. Výsevné bubny sú voliteľné podľa priemeru otvoru 4, 5, 5,5 a 6 mm, pohon výsevných bubnov je elektronický. Každá strana výsevnej botky má svoju vlastnú fotobunku. Nastavenie stierky, ktorá zabraňuje výskytu dvojákov je automatické elektronické.

Vlastný elektronický systém Lemken MegaSeed riadi a kontroluje všetky funkcie sejacieho stroja napr. umožňuje nastaviť výsevok a reguluje jeho množstvo v závislosti od pojazdovej rýchlosti (GPS, radar, traktor), nastaviť koľajové riadky, informuje obsluhu o množstve osiva v zásobníku, otáčkach ventilátora, počíta zasiatu plochu, nastavuje stierku, a automaticky vypína jednotlivé sekcie na úvrati. Systém je IsoBus kompatibilný a na svoju činnosť používa monitor traktora, alebo vlastný dotykový terminál CCI-1200.

Sejačka Azurit 10 nemá vlastný zásobník na hnojivo, tak v prípade potreby prihnojovania pri sejbe je potrebné kombinovať sejačku Azurit 10 s externým zásobníkom na hnojivo s vlastným dávkovačom. Na takúto kombináciu je ideálna čelná nádrž Lemken Solitair 23 s 1900 litrovým zásobníkom. Pre zákazníkov, ktorý už vlastnia sejačku na hustosiate plodiny Lemken Compact Solitair 9 HD alebo Lemken Solitair 25 je mimoriadne výhodné kombinovať tieto sejačky po odmontovaní výsevnej koľajnice s Azuritom 10, čím je umožnené zasiať minimálne 20 ha bez potreby doplňovania osiva a hnojiva.

"NOVINKOU" je dávkovač mikrogranulátov MicroHub 5 so zásobníkom 200 l, ktorý umožňuje automatické dávkovanie od 1 do 40 kg na ha. Zásobník je pripojený ku zásobníku osiva, dávkovanie riadi terminál sejačky MegaSeed.

Obľúbenou kombináciou pre poskytovateľov služieb je kombinácia Lemken Azurit 10 a Lemken Solitair 12 SW s 5800 litrovým zásobníkom, ktorý slúži potom ako zásobník pre hnojivo. Pri tejto kombinácii sa pôvodné kolesá sa nahradia užšími dvojitými kolesami, aby nedochádzalo ku utláčaniu pôdy pred riadkami kukurice. Doplnkovou výbavou pri tejto kombinácii je trakčný posilovač, aby nedochádzalo ku odľahčovaniu zadnej nápravy pri menej výkonnom traktore.

Prospekt Azurit 9