Podľa typov strojov arrow Kombajny arrow New Holland CR Relevation

 New Holland CR Relevation
CR
CR8.80
CR10.90
My Title
My Title
kabína
My Title
My Title
monitor
New Holland CR Relevation

Kombajny radu CR sú jasnou odpoveďou na potreby moderného poľnohospodárstva a profesionálnej žatvy. Na základe kladných ohlasov od zákazníkov, New Holland uvádza na trh pre rok 2020 sedem modelov CR Relevation len vo zvýšenej výbave. Rada kombajnov CR Relevation bola vynovená o nasledovné technické riešenia:
- hydraulicky nastaviteľný sklon čela šikm. dopr.
- priečne vložený bubon Dynamic Feed Roll
- 2-rýchlostná pojazdová prevodovka so zosilneným hydromotorom
- hydraulicky odpružený pásový podvozok SMARTTRAX
- zväčšený objem zásobníka zrna a zväčšená vyprázdňovacia rýchlosť
- el. prestaviteľné lopatky krytov rotorov
- istenie preťaženia koša pákovým mechanizmom
- prémiový model CR10.90 s výkonom motora 700 koní
- všetky motory spĺňajú emisnú normu Tier V pomocou technológie Hi-eSCR bez recylkulácie výfukových plynov

Rozličné priemery rotora - 0,43m (CR7.80, CR7.90, CR8.80) a 0,56m (CR8.90, CR9.80, CR9.90, CR10.90), rozličná čistiaca plocha a rozličný výkon motora umožňujú vybrať vhodný kombajn na požadovaný objem žatevných prác.

Na kombajnoch rady CR je mlátenie a separácia zabezpečená dvomi pozdĺžnymi rotormi. Šnekový dopravník odoberá slamu zo šikmého dopravníka a rozdeľuje ju na dva prúdy pre pozdĺžne rotory, ktoré majú protichodný smer otáčania, a tým začína samotný proces mlátenia, pri ktorom sa slama presúva dozadu. Za rotormi sa nachádza odhadzovací bubon s nastaviteľným košom, ktorý slamu presúva od rotorov do zadnej časti kombajnu, kde sa nachádza nastaviteľná doska, ktorá usmerňuje slamu do drviča slamy alebo na zem do riadku.

Vysoká rýchlosť kosy, plne nastaviteľný prihŕňač a priebežný šnek s výsuvnými prstami zabezpečujú plynulý prísun hmoty do mlátiaceho ústrojenstva. K dispozícii sú tri druhy obilných žacích líšt Extra capacity s predsunutím kosy o 15 cm pre vysoké úrody a NewVariFeed s plynulým výsuvom 57,5 cm a záberom až do 12,5 metra. "Novinkou" je žacia lišta SuperFlex, ktorej volne uložená kosa umožňuje pohyb do 11 cm a je určená pre prácu na nerovnom povrchu pre zbere hrachu, sóje a rovnako po zaistení kosy aj pre zber obilnín. Voliteľnou výbavou je hydraulicky nastaviteľný sklon uhla šikmého dopravníka, ktorého výhody sa ocenia pri poľahnutých porastoch. Pre prepravu žacích líšt s veľkým záberom je k dispozícii prepravný vozík s obidvoma natáčacími nápravami.

Ovládanie žacieho stola je prostredníctvom multifunkčnej páky určenej pre dvíhanie, klesanie stola a prihŕňača, stranové vyrovnávanie, ovládanie otáčok prihŕňača a reverz žacieho stola. Práca na poli môže prebiehať v troch ,,režimoch“, t.j. v režime výšky strniska, režime prítlaku a režime kopírovania. Obsluha kombajnu môže meniť pomer synchronizácie otáčok prihŕňača a pojazdovej rýchlosti. Nože /žabky/ žacej lišty sú za účelom rýchlej a ľahkej výmeny priskrutkované.

Novinkou je pred separačné rotory vložený jeden tangenciálny bubon Dynamic Feed Roll™, ktorého účelom je ochrana mláťacieho ústrojenstva proti kameňom. S plodinou vtiahnuté kamene do šikmého dopravníku klasicky sklepne do "lapača kameňov", ktorý pomocou páky jeden krát za deň vysypete. Vedľajšou funkciou tohoto bubna, ktorý sa nestará o mlátenie plodiny, je urovnať plodinu a pripraviť ju pre rotory. Tento bubon je pre zákazníkov ako voliteľná výbava, prémiový model CR10.90 ho má v základnej výbave. Kombajny CR bez tejto novinky - vloženého bubna sú vybavené automatickým elektronickým systémom ochrany proti kameňom. Systém pozostáva z detekčného zariadenia, ktoré po zistení prítomnosti kameňa otvorí dvierka v šikmom dopravníku a kameň vypadne na zem.

Na nových modeloch Relevation už nie sú koše rotorov istené proti preťaženiu strižnou skrutkou ale pákovým mechanizmom. Pri preťažení sa systém uvolní a naspäť ho je možné dostať z pohodlia kabíny za pár minút.

Ďalšou novinkou na modeloch Relevation sú elektronicky prestaviteľné lopatky krytov rotorov, ktoré nahrádzajú minulé riešenie s mechanickými lopatkami. Týmto novým riešením sa jednoducho z kabíny dá nastaviť rýchlosť prechodu pohybu hmoty cez mlátiaci mechanizmus rotorov a tým aj intenzita mlátenia podľa zberanej plodiny.

Celková plocha sít 6,54 m2 alebo 5,4 m2 zaručuje vynikajúci čistiaci výkon. K dispozícii je samovyrovnávací systém sitovej skrine, ktorý udržuje 100% čistiaci výkon až do 17% svahu, pričom jej konštrukcia Opti-Clean zvyšuje kapacitu sít až o 15% a jej systém spočíva v protibežnom pohybe spádovej dosky a vrchného sita s predsitom. Systém Opti-Fan monitoruje aj pozdĺžny sklon kombajnu a automaticky upravuje nastavené otáčky ventilátora pri práci do svahu /otáčky zníži a zabráni vyfukovaniu zrna/ alebo zo svahu /otáčky zvýši a zabráni preťaženiu sít/.Ovládanie otvorenia predsita, vrchného a spodného sita je priamo z miesta vodiča.

Zapínanie pohonu žacej lišty, mlátiacieho ústrojenstva a vyprázdňovania je vykonávané cez hydraulicky ovládané spojky, vďaka čomu sa cez modulovaný signál znižuje rázovitá záťaž, čím netrpia remene ako pri doteraz používaných spôsoboch.

Kapacita zásobníka zrna sa podľa jednotlivých modelov CR je od 10500 (CR7.90), 12500 litrov (CR8.80, CR8.90, CR9.80) až po 14500 litrov (CR9.90 a CR10.90). Rýchlosť vyprázdňovania je 126 litrov za sekundu a pre posledná dva modely je voliteľná rýchlosť vyprázdňovania 142 litrov za sekundu. Otváranie krytov zásobníka je ovládané z kabíny vodiča elektricky. Ovládanie otvárania, zatvárania vyprázdňovacieho šneku a vyprázdňovanie zásobníka je priamo z multifunkčnej páky. Najvýkonejšie dva modely CR môžu byť vybavené 10 metrov dlhým a hydraulicky sklopným vyprázdňovacím šnekom pre prepravu. Elektricky ovládaná koncovka vyprázdňovacieho šneku umožňuje bezproblémové a rýchle vyprázdňovanie a je dostupná pre všetky modely.

Motory kombajnov CR sú vybavené medzichladičom nasávaného vzduchu s výkonom od 360 až po 700 koní. Všetky motory kombajnov CR spĺňajú emisnú normu Tier V. Pre splnenie požiadaviek tejto emisnej normy sa spoločnosť New Holland vydala iba cestou selektívnej katalityckej redukcie HI-eSCR - vplyvom vstreknutia látky AdBlue do výfukového potrubia sa oxidy dusíka NOx zmenia na plynný dusík a vodu. Motory tak už pre plnenie emisných noriem nie sú "pridusené", ale môžu pracovať bez obmedzení, nakoľko k zníženiu škodlivých emisií dochádza až vo výfuku, čo sa prejaví až 10% znížení spotreby. Pevné častice sa zachytávajú v patentovanom labyrintovom filtry. Dávkovanie AdBlue je automatické podľa zloženia výfukových plynov. Prémiový model CR10.90 je vybavený novovyvinutým motorom Iveco Cursor 16 s nominovaným výkonom 598 koní a maximálnym výkonom 653 koní, resp. 700 koní pri vyprázdňovaní. Modely CR8.80 a CR8.90 dostali tiež nový motor Iveco Cursor 11 s vyšším výkonom.

"NOVINKOU" je 2-rýchlostná pojazdová prevodovka, pričom prvý rýchlostný stupeň s rozsahom 0-17 km/hod je určený na prácu a vďaka zosilnenej hydrostatike už nie je potrebné preraďovanie ani v kopcovitom teréne. Druhý rýchlostný stupeň je určený na prepravu, prepravná rýchlosť 30 km/h je dosiahnutá pri 1600 otáčkach motora. Za príplatok môžu kombajny CR úplne legálne dosahovať prepravnú rýchlosť 40 km/hod. Súčasťou novej pojazdovej prevodovky je elektrohydraulicky ovládaná uzávierka a "mokré" brzdy. Na želanie je možné kombajny vybaviť prídavným dvojrýchlostným zadným náhonom.

Voliteľnou výbavou je pásový podvozok SMARTTRAX s hydraulickým odpružením dodávaný v troch rôznych šírkach pásov. Modely CR9.90 CR10.90 budú prednostne dodávané s pásovým podvozkom.

Prepracovaná komfortná a priestranná kabína Harvest Suite™ Ultra predstavuje skutočné riadiace centrum kombajnu, s vynikajúcim výhľadom na porast, žací stôl a vyprázdňovací šnek. Oproti predchádzajúcim rokom došlo k prepracovaniu odkladacích priestorov, chladnička bola premiestnená pod sedadlo spolujazdca a kompletne bola upravená lakťová opierka. Po obidvoch stranách sa nachádzajú elektricky ovládané a vyhrievané zrkadlá. Regulácia teploty v kabíne je pomocou automatickej klimatizácie. Vynikajúcu viditeľnosť na žací stôl pri práci v noci zabezpečuje až 26 HID alebo LED svetlometov. Všetky modely sú vybavené farebným dotykovým monitorom IntelliView IV, ktorého poloha je nastaviteľná pozdĺž celej lakťovej opierky. Farebný monitor zobrazuje logicky usporiadané symboly a obsluhe poskytuje všetky potrebné údaje a informácie o nastavení kombajnu. K monitoru je možné pripojiť až 3 kamery, ktoré uľahčujú obsluhe ovládanie kombajnu napr. pri cúvaní, prípájaní vozíka.

Pre potreby precízneho poľnohospodárstva je možné kombajny CR vybaviť meračom vlhkosti, meračom výnosov /nezávislý na plodine - nepotrebuje prekalibrovanie pri zmene plodiny/, prenosným médiom na záznam údajov a DGPS /anténu a prímač/ pre mapovanie výnosov s presnosťou do 2 cm. Systém precízneho poľnohospodárstva je stavebnicový, záznamník dát a DGPS prímač s anténou sa dá ľahko vymontovať a inštalovať na traktor alebo postrekovač. Pre potreby automatickej navigácie kombajnu sú k dispozícii dve možnosti. Prvá je SmartSteer pomocou laserového skenera, ktorý sníma rozdiel medzi pokoseným a stojacim obilím. Druhá možnosť je pomocou navigácie DGPS.

Na nových modeloch boli zvýšené otáčky dvojrýchlostného drtiča slamy a prepracovaný bol aj systém následného rozmetania slamy OptiSpread pri práci s lištami s veľkým záberom. Samozrejmosťou je diaľkové ovládanie nastavenia šírky rozmetania slamy. Vynovený bol aj metač pliev, ktorého otáčky je možné regulovať priamo z kabíny.

Interval mazania je predĺžený až na 50 motohodín, čo vo veľkej miere zjednodušuje údržbu kombajnu.

Modely CR, môžu byť vybavené prevratnými technickými inováciami, ktoré získlali zlatú resp. strieborné medajly na najväčšej poľnohospodárskej výstave Agritechnika: Grain Cam (zrnová kamera), ktorá súčasne sleduje počet poškodených zŕn a nečistôt v zásobníku a na monitore ich zobrazuje formou grafu, pričom tento systém automaticky nastavuje parametre kombajnu, IntelliCruise II - systém automaticky prispôsobuje pracovnú rýchlosť kombajnu podľa zaťaženia kombajnu a veľkosti strát.

Ďalšou novinkou je proaktívny automatický systém IntelliSense, ktorý monitoruje straty pri mlátení a čistení, množstvo hmoty v domlacovačoch, počet poškodených zŕn a nečistôt v zásobníku. Obsluha kombajnu má ku dispozícii 4 záklané režimy: minmálne straty, najlepšia kvalita zrna, maximálna výkonnosť alebo fixne stanovená priechodnosť. Po stlačení funkcie ACS sa na monitore objaví návrh na prestavenie kombajnu a v prípade potvrdenia obsluhou kombajnu, dôjde k prestaveniu otáčok rotorov, lopatiek rotorov, medzery košov, ot. ventilátora a medzery predsita a sít za účelom zvýšenia výkonnosti kombajnu na 100% podľa vybratého režimu. Systém pracuje automaticky a v prípade zmeny poľných podmienok sa na monitore objavia ďalšie návrhy.

Prospekt CR Relevation