Podľa typov strojov arrow Podmietače, kypriče arrow Maschio - dlátový hĺbkový kyprič

Maschio - dlátový hĺbkový kyprič
Pinnochio
Attila
Artiglio HD
Diablo
Maschio - dlátový hĺbkový kyprič

Firma Maschio sa stala jedným s priekopníkov týchto v poslednom období čoraz obľúbenjších strojov, ktoré s časti nahrádzajú štandartnú orbu pri vyššom výkone a nižších prevádzkových nákladoch.

Hlavné výhody používania týchto typov strojov:
- minimalizačná technológia - základné hĺbkové zpracovanie pôdy pred sejbou
- hlboké prekyprenie nepriepustnej vrstvy pôdy, urovnanie a jemné zpracovanie hrúd
- výrazné zlepšenie absorpce utuženej a zamokrenej pôdy, obnovenie štruktúry pôdy na utužených úvratiach
- prekyprenie podorničnej vrstvy bez rizika premiešania tzv. biologicky neaktívnej pôdy

Prednosťou týchto strojov od firmy Maschio je silne dimenzovaný rám a strižne alebo hydraulicky istenými stĺpicami. Dlátové ostrie je otočné, za príplatok je s Wolfrámovou úpravou pre dlhšiu životnosť v náročných podmienkach. Za stĺpicovou sekciou nasleduje dvojitý hrotový valec pre jemné zpracovanie hrúd pre predsejbovú prípravu v minimalizačních technológiách alebo pre jesenné zpracovanie pôdy pre jariny.

Podľa pracovnej hĺbky a ťažného prostriedku ponúka Maschio nasledovné modely:

PINOCCHIO - pracovný záber 150-300 cm, s pracovnou hĺbkou až do 45 cm. Je určený pre malé a stredné traktory s výkonom 100 - 160 koní, istenie radlíc je strižnou skrutkou, nastavenie zadného valca je manuálne.

ATTILA - pracovný záber 250-300 cm, s pracovnou hĺbkou až do 45 cm. Je určený pre stredné traktory s výkonom 110 - 200 koní, istenie radlíc je strižnou skrutkou, nastavenie zadného valca je manuálne alebo hydraulicky

ATTILA Hydro - pracovný záber 250-400 cm, s pracovnou hĺbkou až do 45 cm. Je určený pre stredné traktory s výkonom 150 - 240 koní, istenie radlíc hydro-pneumatické, nastavenie zadného valca je hydraulicky

ARTIGLIO - pracovný záber 250-500 cm, svetlou výškou 90 cm, s pracovnou hĺbkou až do 55 cm. Je určený pre najvýkonnejšie traktory s výkonom 200 - 390 koní, istenie radlíc je strižnou skrutkou, nastavnie zadného valca je hydraulicky.

ARTIGLIO Hydro - pracovný záber 250-400 cm, s pracovnou hĺbkou až do 55 cm. Je určený pre najvýkonnejšie traktory s výkonom 150 - 350 koní, istenie radlíc je hydro-pneumatické, nastavnie zadného valca je hydraulicky.

ARTIGLIO MAGNUM - pracovný záber 250-400 cm, s pracovnou hĺbkou až do 70 cm. Je určený pre traktory s výkonom 190 - 400 koní, istenie radlíc je strižnou skrutkou, nastavnie zadného valca je hydraulicky.

DIABLO - pracovný záber 500-700 cm, s pracovnou hĺbkou až do 45 cm. Je určený pre najvýkonejšie traktory - ťahače s výkonom 400 - 600 koní, istenie radlíc je strižnou skrutkou, zadný valec tvoria dva rady diskov.


Prospekt
Technické parametre