Podľa značiek arrow Metaltech arrow Metaltech TS

Metaltech TS
TS18000
TS12000
TS18000
TS18000
TS22000
TS16000
My Title
Metaltech TS

Korytové vyklápacie prívesy Metaltech TS s užitočnou hmotnosťou od 10 do 22 ton majú všestranné využitie pri preprave repy, koreňovej zeleniny a samozrejme obilovín, repky, slnečnice. Tvar korby minimalizuje poškodenie pri nakladaní a vypúšťaní komodít, vysoká tesnosť umožňuje prepravu sypkých materiálov bez dodatočných tesnení. Metaltech je tradičným poľským výrobcom transportnej techniky, ktorý väčšinu svojich produktov umiestňuje na trhy "západnej" Európy, vysoký dôraz kladie na kvalitu svojich výrobkov. Výhodou týchto prívesov je silná a kompaktná konštrukcia, ktorá prispieva k práci v náročných terénnych podmienkach.

Zákazník si môže vybrať odpruženie náprav listovými perami alebo jednoduchší výkyvný systém bogie, trojnápravový TS22000 je možné dodať len s odpružením listovými perami. Zadná náprava môže byť v troch variantoch a to: pevná, riadená s nábehovým riadením a riadená s núteným riadením. Pri trojnápravových prívesoch je riadená predná a zadná náprava. K základnej výbave patrí dvojokruhový vzduchový brzdový systém s reguláciou brzdného účinku podľa zaťaženia, rebrík, zadný výpustný otvor, predné kontrolné okno, ručná brzda, 40 km rýchlosť, hydr. odstavná noha. Novinkou je hydraulicky odpružené oje pre modely TS16, TS18 a TS22 v základnej výbave.

K doplnkovej výbave môžeme zaradiť kryciu plachtu, bočné vyklápanie na pravú alebo ľavú stranu, 60 km rýchlosť, 50 alebo 70 cm nadstavce bočníc, hydraulické blokovanie pruženia pri vyklápaní, manipulačnú plošinu, ručnú pumpu pre odstavnú nohu, vlastný hydraulický okruh pre vyklápanie s pohonom od vývodového hriadeľa, radiálne pneumatiky. Nová konštrukcia rámu krycej plachty umožňuje vykládku bez zvíjania plachty, zadné hydraulicky zdvíhané čelo nepoškodzuje plachtu vďaka špeciálnemu usporiadaniu.

Prospekt Metaltech TS