Podľa značiek arrow Krone arrow Samozberacie vozy arrow Krone MX - viacúčelový zberací voz

Krone MX - viacúčelový zberací voz
brusenie
MX370GD
MX370GD
MX370GD
MX370GD
MX330GD
MX330GD
Krone MX - viacúčelový zberací voz

Veľkoobjemové vozy Krone MX môžu byť používané pri zbere kukurice a zeleného krmiva ako veľkoobjemový náves s posuvným dnom alebo ako samozberací senážny voz pri zbere senáže, čo výrazne zvyšuje ich ročné využitie. Vozy Krone MX sa vyrábajú s ložným objemom od 33 do 40 m3.

Unikátom u zberacích vozov Krone je neriadený zberač EasyFlow so 6 lištami, ktorý nemá krivkovú dráhu a tak môže pracovať s vyššími otáčkami pri vyšších pracovných rýchlostiach, zberač je istený zubovou spojkou.

Vysoko výkonné rotorové podávacie zariadenie zabezpečí kontinuálne podávanie zberanej hmoty cez rezacie ústrojenstvo do nákladného priestoru, hroty rotora sú vybavené širokými pracovnými pásikmi s hardoxovej oceli. Výmena nožov je rýchla bez použitia kľúčov, nosník nožov je stranovo výklopný, nože sú chránené pružinami. Dno zberacieho voza je v prednej časti znížené, čím je skrátený dopravný kanál a tak je potrebný nižší príkon traktora, na zberacie vozy MX sú vhodné traktory od 120 konských síl.

Maximálny počet nožov rezacieho ústrojenstva je 41 a sú umiestnené v jednej reznej rovine pre dosiahnutie kvalitného rezu. Vysúvanie a zasúvanie rezacieho ústrojenstva je hydraulické, jednoducho si obsluha môže vybrať, či bude používať 0, 20, 21 alebo 41 nožov pri ktorých je teoretická dĺžka rezaného materiálu 37 mm. Systém na brúsenia nožov SpeedSharp umožňuje automaticky a rýchlo nabrúsiť kompletnú sadu nožov bez ich demontáže. Proces brúsenia prebieha na vyklopenom nosníku na ľavej strane.

Pohon reťazí dna je pomocou dvoch hydromotorov, napínanie reťaze dna je automatické. Snímač naplnenia je u vozov Krone v základnej výbave a je umiestnený na zadnom čele, po jeho zatlačený sa automaticky vypne pohon reťaze dna.

Vozy MX sú z vrchnej časti úplne otvorené a preto nie je potrebná žiadna prestavba, keď majú byť využívané ako veľkoobjemový náves pri transporte krmiva od rezačky. Na zaistenie nákladu slúžia 2 sieťkové kryty ovládané hydromotormi.

Radu vozov Krone MX tvorí 5 modelov: MX330GL, MX330GD, MX370GL, MX370GD a MX400GL. Označenie D určuje, že vozy MX sú vybavené 2 alebo 3 dávkovacími valcami, pomocou ktorých spolu s automatikou pohonu reťaze dna je možné dosiahnuť rovnomerný ,,koberec“ pri vyprázdňovaní do silážnej jamy, čo je mimoriadne dôležité pri následnom utláčaní a konzervovaní.

Predná stena vozov MX370 a MX400 je pohyblivá pomocou hydrauliky. Ak sa voz používa k preprave rezanky je čelná stena naklonená úplne dopredu, aby bolo možné naplniť a využiť celý ložný priestor. Ak sa voz používa na zber hmoty so zberačom je čelná stena pre optimálne plnenie zo začiatku úplne kolmo a po naplnení voza sa stena posunie dopredu a uvoľní sa tak cca 4 m3 ďalšieho priestoru. Pri vykladaní materiálu z voza je možné proces vyprázdňovania výrazne urýchliť opakovaným pohybom čelnej steny vpred a vzad.

Oje je ovládané hydraulicky, umožňuje dostatočné výškové nastavenie a aj vchádzanie a vychádzanie do silážnych jám nie je pre vozy Krone žiadnym problémom. Náprava je odpružená tandemová alebo odpružená Boogie s možnosťou nábehového riadenia. "Novinkou" je tandemová náprava s riadením a oddeleným hydraulickým vyrovnávaním pre pravú a ľavú stranu, ktorej výhody sa prejavia pri práci vo svahu v kopcovitom teréne a pri rýchlej jazde v zákrutách. V prípade, že je voz MX vybavený takýmto typom nápravy, potom je možné na neho namontovať integrované vážiace zariadenie naloženého nákladu, čím je pre zákazníka jednoduché dokladovať prepravené množstvo.

Ovládanie všetkých funkcií je jednoduché zo sedadla vodiča pomocou komfortného ovládania s displejom alebo pomocou ovládania Isobus cez CCI terminál, alebo monitor traktora.

Prospekt Krone MX