Podľa typov strojov arrow Kombajny arrow New Holland CX7 & CX8

New Holland CX7 & CX8
CX8.85
CX8.80 kabína
CX8.80
CX8.85
CX8.80
CX8.80
Ultra flow
New Holland CX7 & CX8

Kombajny CX7 & CX8 sú výsledkom práce mnohých týmov, ktorý ho obohatili o množstvo inovácií, ktoré v sebe zahŕňajú súčasné ale aj budúce potreby zákazníkov na celom svete a predstavujú určitý medzník vo vývoji konštrukcie kombajnov a rovnako aj dizajne kombajnov. Pre každý typ zberu úrody poľnohospodárskych plodín existuje model kombajnu CX spĺňajúci očakávanie zákazníkov týkajúcich sa výkonnosti a vybavenosti stroja. Rada kombajnov CX7 & CX8 má pre rok 2020 nasledovné charakteristické technické riešenia:
- kabína Harvest Suite™ Ultra
- systém otáčok ventilátora Opti-Fan
- systém otáčok vytriasadiel Opti-Speed
- sitová skriňa Opti-Clean
- nové elektronické ovládacie prvky ako nastavenie predsita, kôša separátora, ot. metačov
- nový mlátiaci bubon Ultra flow s delenými mlatkami
- prémiový model CX8.90 s výkonom motora 450 koní
- motory EcoBlue spĺňajú emisnú normu Tier V pomocou technológie Hi-eSCR bez recyklácie výfukových plynov

Vysoká rýchlosť kosy, plne nastaviteľný prihŕňač a priebežný šnek s výsuvnými prstami zabezpečujú plynulý prísun hmoty do mlátiaceho ústrojenstva. K dispozícii sú štyri druhy obilných žacích líšt High Capacity, Extra capacity s predsunutím kosy o 15 cm pre vysoké úrody a NewVarifeed s plynulým výsuvom až 57,5 cm , ktorá je určená pre prácu na poliach s výsokými úrodami a vyznačuje sa zosilneným rámom, zvýšenou rýchlosťou kosy (1300 rezov/min) a zväčšeným priemerom závitovky. Štvrtým typom je žacia lišta SuperFlex ktorej volne uložená kosa umožňuje pohyb do 11 cm a je určená pre prácu na nerovnom povrchu pre zbere hrachu, sóje a rovnako po zaistení kosy aj pre zber obilnín. Ovládanie žacieho stola je prostredníctvom multifunkčnej páky určenej pre dvíhanie, klesanie stola a prihŕňača, stranové vyrovnávanie, ovládanie otáčok priŕňača a reverz žacieho stola. Práca na poli môže prebiehať v troch ,,režimoch“ t.j. v režime výšky strniska, režime prítlaku a režime kopírovania. Obsluha kombajnu môže meniť pomer synchronizácie otáčok prihŕňača a pojazdovej rýchlosti. Nože /žabky/ žacej lišty sú za účelom rýchlej a ľahkej výmeny priskrutkované.

Veľkým priemerom mláťacieho bubna a rotačného separátora je vytvorená mimoriadne veľká separačná plocha a spolu s plynulou a jednoduchou cestou materiálu mlátiacim ústrojenstvom tvorí základ zvýšeného celkového výkonu o viac než 15 % v porovnaním s konkurenciou. Ovládanie medzery mláťacieho koša, medzery koša separátora, otáčok mláťacieho bubna a otáčok ventilátora je priamo z kabíny vodiča. Množstvo hmoty, ktorá sa vracia cez jeden alebo dva domlacovače na spádovú dosku je zobrazované priamo na monitore kombajnu. Voliteľný je delený mlátiaci kôš, pri ktorom sa pri prestavbe na kukuricu menia len prvé dve sekcie. Táto výmena je dostupná cez lapač kameňov a nie je potrebné kôš vyberať a tak je prestavba na kukuricu zredukovaná zo 6 hodín na 20 minút. Voliteľnou výbavou pre rok 2020 je nový mlátiaci bubon Ultra flow s delenými mlatkami, ktorý je určený do náročných zberových podmienok a bez problémov zvládne aj vlhšiu zberanú hmotu. Bubon má priemer 750 mm a dvojnásobnú hmotnosť oproti štandartnému bubnu. Toto konštrukčné riešenie umožňuje bubnu veľkú zotrvačnú energiu, vďaka čomu má kombajn plynulý prísun zberaného materiálu a až o 10% vyššiu výkonnosť a o 16% nižšiu spotrebu ako pri klasickom bubne.

Celková plocha sít 6,5 m2 /6-vytriasadlové CX8/ a 5,4 m2 /5-vytriasadlové CX7/ zaručuje vynikajúci čistiaci výkon. Ovládanie otvorenia predsita a sít je priamo z miesta vodiča. K dispozícii je samovyrovnávací systém sitovej skrine, ktorý udržuje 100% čistiaci výkon až do 17% svahu, pričom jej konštrukcia Opti-Clean bola prevzatá z modelov CR. Tento nový typ sitovej skrine zvyšuje kapacitu sít až o 15% a jej systém spočíva v protibežnom pohybe spádovej dosky a vrchného sita s predsitom. Systém Opti-Fan monitoruje aj pozdĺžny sklon kombajnu a automaticky upravuje nastavené otáčky ventilátora pri práci do svahu /otáčky zníži a zabráni vyfukovaniu zrna/ alebo zo svahu /otáčky zvýši a zabráni preťaženiu sít/. Prvý krát je u vytriasadlových kombajnoch použitý systém variabilných otáčok vytriasadiel Opti-Speed, pričom vytriasadlá majú pri jazde po rovine konštantné otáčky, pri jazde do kopca vytriasadlá zpomaľujú a pri jazde z kopca zrýchľujú. Týmto systémom sa znižujú straty na vytriasadlách a zamedzuje sa ich zablokovaniu. Celý systém je riadený automaticky a logicky doplňuje systém Opti-Fan.

Zapínanie pohonu žacej lišty, mlátiacieho ústrojenstva a vyprázdňovania je vykonávané cez hydraulicky ovládané spojky, vďaka čomu sa cez modulovaný signál znižuje rázová záťaž, čím netrpia remene ako pri doteraz používaných spôsoboch.

Bola zvýšená kapacita zásobníka zrna sa podľa jednotlivých modelov CX pohybuje od 9000 do 12500 litrov, rýchosť vyprázdňovania je 125 litrov za sekundu, čo znamená, že 11500 litrov sa vyprázdni za 90 sekúnd. Otvárenie krytov zásobníka je ovládané z kabíny vodiča elektricky. Ovládanie otvárania, zatvárania vyprádňovacieho šneku a vyprázdňovanie zásobníka je priamo z multifunkčnej páky.

Motory Iveco Cursor 9 EcoBlue sú vybavené medzichladičom nasávaného vzduchu s výkonom od 340 do 460 koní, využívajú technológiu priameho vstrekovania common rail. Motory všetkých modelov CX spĺňajú emisnú normu Tier V. Pre splnenie požiadaviek tejto emisnej normy sa spoločnosť New Holland vydala len cestou selektívnej katalityckej redukcie HI-eSCR - vplyvom vstreknutia látky AdBlue do výfukového potrubia sa oxidy dusíka NOx zmenia na plynný dusík a vodu. Motory tak už pre plnenie emisných noriem nie sú "pridusené", ale môžu pracovať bez obmedzení, nakoľko k zníženiu škodlivých emisií dochádza až vo výfuku, čo sa prejavý až 10% znížení spotreby bez potreby recylkulácie výfukových plynov. Dávkovanie AdBlue je automatické podľa zloženia výfukových plynov. Pevné častice sa zachytávajú v patentovanom labyrintovom filtry.

Kombajny rady CX majú elektrické ovládanie všetkých 4 prevodových stupňov, prepravná rýchlosť 30 km/h je dosiahnutá pri 1600 otáčkach motora, volitelnou výbavou 40 km rýchlosť. Hydraulické čerpadlo vysokotlakého okruhu s meniteľnou dávkou podľa zaťaženia spolu s čerpadlom hydropohonu a čerpadlom servoriadenia sú namontované na hlavnej prevodovej skrini. Uzávierka je u nami ponúkaných kombajnov rady CX v základnej výbave, na želanie je možné kombajny vybaviť prídavným zadným náhonom. Voliteľnou výbavou je pásový podvozok SMARTTRAX s hydraulickým odpružením.

Prepracovaná komfortná a priestranná kabína Harvest Suite™ Ultra predstavuje skutočné riadiace centrum kombajnu, s vynikajúcim výhľadom na porast, žací stôl a vyprázdňovací šnek. Oproti predchádzajúcim rokom došlo k prepracovaniu odkladacích priestorov, chladnička bola premiestnená pod sedadlo spolujazdca a kompletne bola upravená lakťová opierka. Po obidvoch stranách sa nachádzajú elektricky ovládané a vyhrievané zrkadlá. Novinkou je el. sklopné pravé zrkadlo pri prejazde okolo prekážok. Regulácia teploty v kabíne je pomocou automatickej klimatizácie. Vynikajúcu viditeľnosť na žací stôl pri práci v noci zabezpečuje až 14 HID alebo LED svetlometov. Všetky modely sú vybavené farebným dotykovým monitorom IntelliView IV, ktorého poloha je nastaviteľná pozdĺž celej lakťovej opierky. Farebný monitor zobrazuje logicky usporiadané symboly a obsluhe poskytuje všetky potrebné údaje a informácie o nastavení kombajnu. Monitor má vysokú farebnú rozlíšiteľnosť vďaka čomu je možné kombajn vybaviť až tromi kamerami. K voliteľnej výbave patrí IntelliCruise - systém, ktorý automaticky prispôsobuje pracovnú rýchlosť kombajnu podľa zaťaženia kombajnu.

Pre potreby precízneho poľnohospodárstva je možné kombajny CX vybaviť meračom vlhkosti, meračom výnosov /nezávislý na plodine - nepotrebuje prekalibrovanie pri zmene plodiny/, prenosným médiom na záznam údajov a DGPS /anténu a prímač/ pre mapovanie výnosov s presnosťou do 2 cm. Systém precízneho poľnohospodárstva je stavebnicový, záznamník dát a DGPS prímač s anténou sa dá ľahko vymontovať a inštalovať na traktor alebo postrekovač ... Sťahovanie údajov je jednoduché cez USB port. Program vytvárajúci mapy úrod dokáže pracovať aj s údajmi získanými od konkurenčných kombajnov (Claas), vďaka čomu je možné zíkať mapu úrod od kombajnov rôznych značiek pracujúcich na jednom poli.

Pre potreby automatickej navigácie kombajnu sú k dispozícii dve možnosti. Prvá je SmartSteer pomocou laserového skenera, ktorý sníma rozdiel medzi pokoseným a stojacim obilím. Druhá možnosť je pomocou navigácie DGPS.

Dvojrýchlostný drtič slamy má rotor s veľkým priemerom so 4 alebo 6 radami ozubených nožov, pre rovnomerné rozmentávanie vo svahoch alebo pri silnom bočnom vetre je k dispozícii dialkové ovládanie nastavenia šírky rozmetania slamy resp. aktívne rozhadzovače slamy OptiSpread. Rozmetač pliev tvoria dve jednotky (ventilátory) poháňané hydraulicky, ktorých otáčky sú nastaviteľné z kabíny.

Interval mazania je predĺžený až na 50 motohodín, čo vo veľkej miere zjednodušuje údržbu kombajnu.


Prospekt CX