Podľa typov strojov arrow Traktory arrow New Holland T7 LWB Tier 4B

New Holland T7 LWB Tier 4B
T7.270
T7.270
T7.270
T7 kabina
T7.270
T7.270
New Holland T7 LWB Tier 4B

Spoločnosť New Holland vstupuje na traktorový trh s vynovenou radou T7 LWB, ktorá preberá niektoré prvky z traktorov T8 a spĺňa emisnú normu Tier 4B len s technológiou Hi-eSCR. Z hľadiska konštrukcie má séria T7 LWB (long wheel base) rázvor 2884 mm a tvoria ju štyry modely T7.230, T7.245, T7.260, T7.270 (posledné trojčíslie určuje maximálny výkon motora s power managamentom). Novinkou sú cenovo priaznivé modely T7.195S a T7.215S s maximálnym výkonom 190 resp. 210 koní bez možnosti power managamentu.

Moderné 6 valcové motory traktorov T7 majú objem 6,7 litrov a využívajú technológiu priameho vstrekovania common rail a spĺňajú emisnú normu Tier 4B. Pre splnenie požiadaviek tejto emisnej normy sa spoločnosť New Holland vydala iba cestou selektívnej katalityckej redukcie HI-eSCR - vplyvom vstreknutia látky AdBlue do výfukového potrubia sa oxidy dusíka NOx zmenia na plynný dusík a vodu. Motory tak už pre plnenie emisných noriem nie sú ,,pridusené", ale môžu pracovať bez obmedzení, nakoľko k zníženiu škodlivých emisií dochádza až vo výfuku, čo sa prejavý až 10% znížení spotreby. Dávkovanie AdBlue je automatické podľa zloženia výfukových plynov. Nádrž pre AdBlue je integrovaná do palivovej nádrže a jej obsah vystačí na dve plné palivové nádrže.

Medzi motorom a prevodovkou je pomocou systému CAN BUS vytvorená výborná väzba motor-prevodovka. Elektronické riadenie motoru je plne integrované a vyvinuté pre spoluprácu s prevodovkou CVT (Constantly Variable Transmission), ktoré zaistí nízku spotrebu pri akejkoľvek záťaži. Ventilátor je schopný reverzácie, aby umožnil prefukovanie chladičov motoru, klimatizácie a chladiča oleja v určitej dobe v priebehu práce. Ďalšou výhodou tohto systému je, že sklon lopatiek je automaticky nastaviteľný podľa teploty motora, takže príkon požadovaný ventilátorom je nižší než u štandartne používaných ventilátoroch. Traktory T7 môžu byť na želanie vybavené motorovou brzdou, ktorá sa aktivuje pedálom pri stĺpiku volantu.

Všetky modely T7 LWB (okrem T7.195S a T7.215S) môžu byť vybavené bezstupňovými prevodovkami, ktoré dokážu plynule zrýchľovať z 0 do 40 km/h (1450 ot. motora), popr. 50 km/h (1550 ot. motora) bez radenia prevodových stupňov. Konštrukčne je prevodovka zložená len z dvoch lamelových spojok, ktoré sú kombinované s elektrohydraulicky ovládanými synchrónmi (z prevodovky RangeCommand). Prevodovka pracuje na princípe striedania zaradenej rýchlosti na dvoch hriadeliach, púšťa sa vždy len jedna spojka pre danú hriadeľ, pričom na jednej hriadeli prebieha prenos pohonu a na druhej hriadeli sa nachystá ďalší synchrón a prepnutím spojok dôjde k „preradeniu“. Prevodovka má hydraulickú vetvu, ktorá pomocou load sensingovej dosky variabilne mení množstvo pretekajúceho oleja a vytvára tak „podporu“ mechanickej časti. Na základe tejto koncepcie sa cez hydrostatiku prenáša max 50 percent výkonu. Olejová náplň prevodovky je spoločná s náplňou hydrauliky a je rovnaká ako pri traktoroch New Holland s mechanickými prevodovkami.

Traktor T7 nemá plynový pedál v takom zmysle ako ho poznáme z iných traktorov s klasickou prevodovkou ktorým sa dajú ovplyvňovať otáčky motora, ale pri traktore T7 hovoríme pedáli pojazdu, čo znamená že ním vyjadrujeme potrebu akou rýchlosťou chceme ísť a prevodovka AutoCommand sa postará o ostatné, t.j. elektronika si prispôsobuje otáčky motoru podľa potreby.

S prevodovkou AutoCommand je možné pracovať v 3 režimoch. Automatický režim je štandartným nastavením pre bežné používanie. Režim Tempomat – pracuje sa s konštantnou pracovnou rýchlosťou (automaticky sa menia otáčky motora), alebo s konštantnými otáčkami PTO (automaticky sa upravuje pojazdová rýchlosť). Režim Manual - prevodovka Auto Command chová podobne ako prevodovka typu Full Power Shift. Záleží len na obsluhe, ktorý režim si zvolí. Pri práci na poli prevodovka AutoCommand automaticky nastaví prevádzkový režim, tak aby pri danej záťaži motoru dosahoval traktor čo najnižšie otáčky motora – a teda aj najnižšiu spotrebu paliva. Pri práci s vývodovým hriadeľom (PTO) si obsluha ručným plynom nastaví požadované otáčky a prevodovka AutoCommand sama upraví pojazdovú rýchlosť podľa okamžitej záťaže. Prevodovka používa unikátnu funkciu Active StopStart, ktorý po uvoľnení pojazdového pedála a následnom zastavení, nedovolí traktoru samovoľne sa pohnúť, pričom nie je potrebné zatiahnuť ručnú brzdu. Tento systém ocení obsluha traktora pri zastavení a pohýnaní traktora vo svahu aj s plne naloženým prívesom.

Modely T7.195S, T7.215S, T7.230, T7.245 a T7.260 môžu byť vybavené powershiftovou prevodovkou Power Command 18x6, ktorá umožňuje radiť všetkých 18 rýchlostných stupňov pod zaťažením t.j. bez stlačenia spojkového pedála. U zákazníkov je obľúbený variant prevodovky 19x6 EKO, pri ktorej po zaradení 19. stupňa, je krútiaci moment prenášaný od hnacej hriadele vývodového hriadeľa a po dosiahnutí 40 km rýchlosti sa otáčky motora obmedzia na 1800 ot/min. Pre náročnejších zákazníkov je k dispozícii prevodovka 19x6 s 50 km rýchlosťou.

Pohon odpruženej prednej nápravy je ovládaný viaclamelovou spojkou, uzávierka je rovnako ako pri zadnej náprave 100%. Odpruženie nereaguje len na terénne nerovnosti, ale aj na zrýchlenie a spomalenie traktora. Novinkou je systém CustomSteer, pri ktorom si vodič môže nastaviť agresivitu zatáčania, tj. počet otočení volantom do plného vytočenia.

Výrazne vynovená odpružená kabína Horizont zabezpečuje výborný výhľad na všetky strany a logické usporiadanie ovládacích prvkov. Najdôležitejším miestom je multifunkčná pojazdová páka s lakťovou opierkou SideWinder II, na ktorej sú všetky kľúčové funkcie v dosahu končekov prstov. Multifunkčnou pákou sa ovláda pojazd, hydraulické okruhy a trojbodový záves. Súčasťou lakťovej opierky je dotykový monitor IntelliView IV, ktorý sleduje všetky funkcie vrátane spotreby paliva atd. Úvraťová automatika HTS dovoľuje uložiť až 30 krokov v dvoch pamätiach, pričom ovláda otáčky motora, vonkajšie okruhy hydrauliky, trojbodový záves predný aj zadný, reverz vrtule chladiča. Aktivácie funkcie ,,otáčkového“ managementu, ktorá znižuje otáčky motora pri dvíhaní trojbodového závesu nad nastavenú úroveň pri práci na úvrati pracuje samostatne aj bez nahrávania HTS. Celé ovládanie traktora je navrhnuté pre maximálny komfort obsluhy, napr. reverzáciu traktora je možné ovládať reverzačnou pákou, pojazdovou pákou alebo tlačidlami reverzácie na hlavici pojazdovej páky. Rovnako pojazdovú rýchlosť je možné meniť plynovým pedáľom, pákou pojazdu alebo tempomatom v troch pamätiach.

Kabína Horizon má oproti predchádzajúcej verzii niekoľko vylepšení:čelné sklo z jedného kusu, ktoré môže byť aj vyhrievané, zväčšené predné blatníky, prepracovaný systém LED pracovných svetiel (max 16 ks), a širokú ponuku sedačiek Comfort, Dynamic Comfort (nízkofrekvenčné pruženie), Auto Comfort (zabudovaná klimatizácia).

Všetky modely traktorov T7 majú v základnej výbave ramená hydrauliky s kapacitou zdvihu 8647 kg, axiálne hydraulické čerpadlo s prietokom 150 l/min. Vývodový hriadeľ je štvorrýchlostný 540, 540E, 1000 a 1000E. Vonkajšie hydraulické okruhy sú ovládané elektrohydraulicky s nastavením tlaku a prietoku, dva hydraulické okruhy je možné ovládať súčasne pomocou Joysticku. Pre menej náročných zákazníkov sú k dispozícii mechanicky ovládané vonkajšie okruhy v kombinácii s prevodovkou Power command a hydraulickým čerpadlom s výkonom 120 l/min. Pre modely T7.295S a T7.215S sú k dispozícii len mechanicky ovládané vonkajšie okruhy, hydr. čerpadlo s výkonom 120 l/min a dvojrýchlostný vývodový hriadeľ 540E/1000 resp. 1000/1000E.

Traktory rady T7 AutoCommand môžu byť vybavené plne integrovaným systémom automatického riadenia IntelliSteer, s presnosťou až do 1 – 2 cm (s použitím korekčného signálu RTK-VRS). Systém IntelliSteer je ideálny pri sejbe a sadení v najnáročnejších situáciách zlepšuje výkonnosť a pohodlie obsluhy.

Volitelnou výbavou od modelu T7.230 a vyššie je brzdový systém ABS SuperSteer, ktorý zabraňuje blokovaniu kolies pri brzdení a tak pomáha farmárom spoľahlivo zastaviť stroj, súčasne zlepšuje ovládateľnosť traktora a zvyšuje bezpečnosť pri práci na svahovitých pozemkoch. Funkcia ABS SuperSteer kombinuje reguláciu preklzu pneumatík s individuálnym automatickým pribrzďovaním kolies, vďaka čomu sa traktor otočí na malom priestore. Zadné koleso na ktorom sa traktor otáča zľahka preklzuje a nerobí tlak na pôdu ako pri mechanickom použití smerových bŕzd. Systém ABS SuperSteer umožňuje traktorom New Holland s odpruženou prednou nápravou dosahovať rýchlosť až 60 km/h. K dispozícii je ABS konektor pre príves.


Prospekt T7 LWB