Podľa značiek arrow Krone arrow Lisy arrow Krone Big Pack - High Speed

Krone Big Pack - High Speed
HDP II
HDP II
BigPack
Krone BP
BigPack 1290 HDP
BigPack 1270
BigPack 4x4
BP 870 HDP Multiballe
Krone Big Pack - High Speed

Lisy na veľké hranaté balíky Krone Big Pack vyvinula spoločnosť Krone v úzkej spolupráci s užívateľmi, vďaka čomu sa podarilo ešte viac zvýšiť životnosť stroja, optimalizovať jeho výkon a tým lisy Big Pack predstavujú špičku medzi lismy na hranaté balíky. Big Pack sa vyrába v 7 rôznych modeloch BP 870HDP / 890 / 1270 / 1290 / 1290HDP / 1290HDP II / 4x4 s rozmermi balíka od 80x70 cm po 120x130 cm.

Big Pack je vybavený neriadeným zberačom EasyFlow bez vodiacich dráh, ktorý zabezpečuje vyššiu produktivitu, čistý zber, tichý chod pri nižších nárokoch na opotrebenie. Šírka zberača je 1,95 m alebo 2,35 m. Pohon zberača je reťazou istený strižnou skrutkou alebo pohodlný kĺbovým hriadeľom s trecou spojkou.

Podávacie zariadenie je tvorené masívnym rotorom X-Cut s priemerom 550 mm (označenie XC), ktorý môže byť vybavený maximálne 16 resp. 26 rezacími nožmi podľa šírky kanálu s ktorými je možné dosiahnuť 44 mm dĺžku rezanky. Nože sa do záberu dostávajú hydraulicky a sú istené každý samostatne.

"Novinkou" pre rok 2017 je nové rezacie ústrojenstvo VariCut, ktoré je vybavené až 51 nožmi v skupinách (51/26/25/12/5/0), ktoré je možné voliť a prepínať pootočením predlohovej hriadele a obsluha lisu tak môže pružne reagovať na rôzne pracovné podmienky a požiadavky zákazníka. Systém VariCut je dostupný pre modely BP 1270 VC a BP 1290HDP VC a je určený pre zákazníkov požadujúcich zlisovanú extra krátku slamu. Silný pohon rezacieho rotora VariCut a zberača je realizovaný združeným remeňom, čo má pozitívny vplyv na výkonnosť hlavne pri práci s 51 nožmi. Systém pohonu združeným remeňom tlmí aj rázové zaťaženie a stroj sa rozbieha ľahšie, pričom zberač a rezacie ústrojenstvo je možné zapnúť pri bežiacom stroji samostatne. Pri zahltení rezacieho alebo plniaceho ústrojenstva sa pohon remeňa automaticky vypne, prísun materiálu do predlisovacej komory sa zastaví a blokádu môže obsluha lisu jednoducho a rýchle uvoľniť priamo z kabíny.

Variabilný systém predlisovacej komory VFS zaručuje tvarovo stále a tvrdé balíky aj pri malom množstve pokosenej hmoty a nízkych rýchlostiach. Systém môže byť istený strižnou skrutkou alebo vačkovou výsuvnou spojkou pri ktorej sa dá upchatie prívodného kanálu odstrániť bez toho, aby obsluha musela vystúpiť z kabíny.

Lisovacia komora pracuje za pomoci hydraulickej kontroly tlaku, ktorá pôsobí na balíky z troch strán pomocou 6 tlakových valcov. Rovnomerné tvrdé balíky po celej šírke balíku sú dosiahnuté pomocou dvoch senzorov na ráme, ktoré merajú skutočnú lisovaciu silu piestu a na základe ktorých sa automaticky nastavujú tlakovacie valce. Hydraulický okruh je nezávislý na oleji traktora. Označenie lisov High Speed (lis s dvomi rýchlosťami) znamená, že došlo k zvýšeniu rýchlosti piestu na 45 zdvihov za minútu pri 1000 ot. vývodového hriadeľa. Pri lisovaní v ľahších podmienkach je možné znížiť otáčky na vývodovom hriadeli traktora na 800, pri ktorých je rýchlosť piestu 36 zdvihov za minútu, čím dosiahneme veľmi tvrdé balíky pri súčasnom šetrení paliva. Dĺžka balíky sa meria pomocou ozubeného kolesa umiestneného na spodnej časti lisovacieho kanálu, nastavenie dĺžky balíka je mechanické alebo elektronické pomocou ovládacieho zariadenia. Súčasťou lisovacej komory je aj hydraulický vyhadzovač balíkov.

Lisy Big Pack pracujú so šiestimi uzlovačmi (okrem modelu BP890-4 uzlovače a BP870HDP-5 uzlovačov), uzlovače sú s dvojitým viazaním okrem modelu BP1270, ktorý môže byť vybavený aj jednoduchými uzlovačmi. Na všetkých modeloch sú uzlovače čistené vzduchom po celej ploche a sú vybavené centrálnym mazaním. V prípade, že ťažný prostriedok nie je vybavený vzduchovým systémom, môže byť na lisoch BP namontovaný kompresor.

Na prácu s lismi Krone BP sú dostupné tri druhy ovládania: základné – obsluha ovláda len tlak lisovacej komory a ofukovanie uzlovačov, stredné a komfortné ovládanie s veľkým farebným dotykovým IsoBus monitorom.

K dispozícii sú pre lisy Krone tri druhy náprav: jednoduchá, tandemová a tandemová s riadením podľa výberu. K ďalšej voliteľnej výbave patrí elektronické meranie dĺžky balíka, automatické centrálne mazanie, rezacie ústrojenstvo XC, hydraulické ovládanie zadného sklzu, vážiace zariadenie integrované do zadného sklzu, systém označovania jednotlivého balíku (miesto, čas, vlhkosť), LED podsvietenie, prídavný drtič PreChop atď.

Lisy Krone BP s označením MultiBale – dokážu vytvoriť až 9 jednotlivých balíkov v jednom veľkom balíku. Malé balíky sa dajú nastaviť na dĺžku od 0,30 do 1,35 m, maximálna dĺžka celkového balíka je 2,70 m. Celý systém pracuje na systéme, že lis má dva držiaky ihiel, pričom pri začínaní balíka zaviaže všetkých šesť ihiel, potom pri vytváraní malých balíkov sa pohybuje len držiak s dvomi ihlami a nakoniec pri dokončovaní balíka znova zaviaže všetkých šesť ihiel.

Lisy Krone BP s označenímHDP (High-Density-Press) vytvárajú balíky, ktorých hmotnosť je o 25 % vyššia pri rovnakom objeme balíka ako ostatné lisy. Najvyššia hustota lisovania bola dosiahnutá predĺžením lisovacej komory o 80 cm.

"NOVINKOU" sú lisy s označením BP 1290 HDP II, ktoré majú oproti svojim predchodcom výrazne vyššiu priechodnosť a o 10% vyššie zlisovanie balíkov. Pri tomto type lisov používa firma Krone 8 uzlovačov, aby eliminovala namáhanie špagátu pri silne zlisovaných balíkoch. Zaujímavosťou je aj hydraulické sklápanie zásobníkov špagátu, čo uľahčuje jeho nakladanie a súčasne uľahčuje každodennú údržbu.

Prospekt Krone Big Pack