Podľa typov strojov arrow Sejačky arrow Gaspardo

Gaspardo
Mirka
Mirka
Manta
MTE
MTR sekcia
Renata
Maestra
Renata
Romina
Gaspardo

Pneumatické sejačky Gaspardo sú určené k presnej sejbe rôznych typov plodín, napr. kukurice, slnečnice, cukrovej repy, prosa a cirku. K dispozícii je veľký výber typov strojov, ich stavebnicová a jednoduchá konštrukcia vyhovuje všetkým požiadavkám zákazníkov, vyrábajú sa v 4 až 12-riadkovom prevedení.

Pohon výsevného ústrojenstva je pomocou bezúdržbových kardánikov, čím odpadá stále sledovanie a údržba reťazových pohonov. "Novinou" je pohon výsevného ústrojenstva TRONIC prostrednícvom elektromotorčeka, čím je možné vypínať samostatne jednotlivé sekcie podľa GPS pozície.

Pri voľbe sejačky sú k dispozícii 3 druhy výsevných jednotiek: SP - radličková, MT - disková a novinkou je MTR, ktorá má oproti MT výsevnej jednotke väčší priemer výsevnej diskovej pätky (42 cm), zosilnenú konštrukciu a nastaviteľný prítlak až do 140 kg, čím je dosiahnutá kvalitná sejba do nepripravenej pôdy a mulču aj pri vyšších rýchlostiach.

Zmena nastavenia sejačky pre iný druh plodiny je jednoduchá a časovo nenáročná, nakoľko sa vymieňajú len nerezové výsevné disky a nastavý sa stierač pre zamedzenie dvojákov. Pri zmene počtu jedincov na hektár je potrebné zmeniť prevod v centrálnej prevodovke ručným premiestnením reťaze na kolieskach prevodovky alebo jednuduchým presunutím dvoch pák v prípade, že je sejačka vybavená uzavretou prevodovkou s olejovou náplňou.

Sledovanie presnosti výsevu zabezpečuje elektronika prostredníctvom senzorov padania osiva, na prípadné problémy je obsluha upozornená vizuálne blikáním príslušnej sekcie na monitore a aj zvukovým signálom.

Všetky typy sejačiek je možné vybaviť výkonným dávkovacím zariadením pre priemyselné hnojivá s max dávkou až 500 kg/ha, pričom si zákazník môže vybrať diskovú alebo radličkovú pätku prihnojovania. Voliteľnou výbavou sú tiež dávkovacie zariadenia pre mikrogranuláty.

Štandartnou výbavou všetkých strojov je monitor, ktorého druh si vyberá zákazník podľa svojich požiadaviek. K dispozícii je od jednoduchého monitora (zobrazuje sa len zasiata plocha, rýchlosť a senzory padania osiva) až po monitor, ktorý umožnuje vypínanie jednotlivých sekcii podľa GPS pozície.

Podľa typu rámu a spôsobu skladania do prepravnej polohy môžeme sejačky rozdeliť na pevné (SP, MT, Maestra), sklopné na hor (Manta, Mirka), so sťahovacím rámom a pevným rozostupom (MTE, MTI), so sťahovacím rámom a nastavovaním šírky riadku (MONICA).

"Novinkou" je ťahaný model Renata, ktorej sa krajné sekcie mechanicky sklápajú do predu. Tento model sa vyznačuje veľkým zásobníkom na hnojivo (1600 l) a kedže sa jedná o ťahanú verziu, postačuje na jej prevádzku aj traktor s menším výkonom ako pri nesených modeloch.

Prospekt – Gaspardo MT
Prospekt – Gaspardo MTE - MTI
Prospekt – Gaspardo Monica
Prospekt - Gaspardo MTR
Prospekt - Gaspardo Tronic