Podľa typov strojov arrow Traktory arrow Príslušenstvo pre traktory - GPS navádzacie systémy

Príslušenstvo pre traktory - GPS navádzacie systémy
EZ Guide 250
CFX 750
EZ-Boom
EZ Steer
EZ Guide 250
EZ Pilot
Príslušenstvo pre traktory - GPS navádzacie systémy

Systémy EZ-Guide 250 a CFX-750 poskytujú presné a spoľahlivé navádzanie pre veľké množstvo poľnohospodárskych činností. Pomôžu redukovať náklady a maximalizovať produktivitu. Systémy sú cenovo dostupné a jednoduché na používanie, ktoré sa začnú vyplácať hneď od prvého dňa.
Obidva systémy Vám umožňujú aplikovať materiály hneď na prvý krát, čím Vám pomáhajú eliminovať skoky a prekryty. Pri priblížení sa k okraju poľa sa na displeji zobrazí upozornenie o okrajovej zóne a ozve sa zvukový varovný signál, čo Vám umožňuje presne kontrolovať a riadiť aplikovanie. Takisto podporuje navádzanie na poliach nepravidelných tvarov. Užívateľ si definuje vlastnú navádzaciu schému a systém ho potom naviguje v jej rámci. GPS navigácia ponúka rozšírenie možností pracovať v čase, keď to potrebujete, dokonca aj v noci, počas hmly alebo prachu. A navádzanie pomocou navigačnej lišty navyše znižuje únavu šoférov a zvyšuje tak celkovú bezpečnosť Vašich činností.

Prospekt NH a presné hospodárenie

EZ-Guide 250 - jeho hlavné znaky sú 11 cm farebná obrazovka zobrazujúca mapy pokrytia v reálnom čase a 15 navádzacích LED diód pre rýchlu a jednoduchú navigáciu. Veľké tlačidlá zabezpečujú rýchly prístup k pomocným a iným informáciám. Prenáša mapy pokrytia do Vášho PC pomocou USB. EZ-Guide 250 má zabudovaný GPS prijímač so submetrovou presnosťou pri použití korekčného signálu EGNOS, resp. pri použití antény AG15 je presnosť navádzania 15-30 cm. Je to úsporný, finančne dostupný navádzací systém, ideálny pre každého, kto chce po prvý krát zainvestovať do vybavenia pre „presné poľnohospodárstvo“.

Prospekt EZ Guide 250CFX-750 je najnovší navigačný systém spoločnosti Trimble a disponuje prehľadným veľkým dotykovým farebným displejom, umožňuje mapovanie priamo na obrazovke s perspektívnym pohľadom a mapové pohľady s možnosťami zoom-u aby ste vždy videli, kde sa nachádzate a čo robíte a prezeranie máp pokrytia v reálnom čase. Výborný pomer jasu a kontrastu zjednodušuje prácu pri silnom slnečnom svetle. S navigačným systémom CFX-750 zvýšite efektivitu poľných operácií pri sejbe, sadení, príprave pôdy, aplikácii pesticídov a hnojív a pásovom spracovaní pôdy. Je kompatibilný so systémom Field IQ pre inteligentné riadenie sekcií a dávkovania postrekovačov, rozmetadiel a sejačiek. Umožňuje aj príjem od satelitov GLONASS. Dotyková obrazovka má uhlopriečku 20 cm, umožňuje zapojenie až dvoch videokamier, nočný režim zobrazenia a ovládanie až 48 sekcií. Umožňuje ukladanie mnohých navádzacích schém, dokáže uskutočniť obvodové navádzanie pri poliach, ktoré už boli v minulosti zmapované alebo dokáže uskutočniť obvodové navádzanie pri poliach s nepravidelným tvarom.Dáta z terénu je možné presunúť do PC pomocou USB flash disku.
CFX-750 je dostupný v troch rôznych GPS konfiguráciách. V závislosti od požadovanej presnosti si môže užívateľ vybrať medzi CFX-750 s možnosťou príjmu signalu EGNOS, ktorý poskytuje presnosť 15-20 cm, alebo CFX-750 s možnosťou služby OmniStar HP/XP s presnosťou 5-10 cm a poslednou možnosťou je CFX-750 s RTK korekciou, pri ktorom je presnosť 2,5 cm.

Prospekt CFX-750Asistent riadenia EZ-Pilot urobí prácu za Vás. Automaticky povedie vaše vozidlo po poli, čím vám umožní upriamiť pozornosť na iné úlohy, akými sú napr. činnosť aplikačného zariadenia alebo riadenie bariéry a takisto znižuje únavu. Systém EZ-Steer využíva navádzaciu svetelnú lištu EZ-Guide a automaticky za vás otáča volantom vozidla. Systém EZ-Steer je ideálny pri obrábaní pôdy, hnojení, postrekovaní a žatve.
Systém EZ-Pilot využíva elektromotor, ktorý je súčasťou volantu v jeho vnútry. Vďaka tomuto konštrukčnému riešeniu je riadenie vozidla presnejšie a citlivejšie, pri nezmenenom priestore pre obsluhu. Tento systém je kompatibilný s navigáciou CFX-750 a GFX-750. Toto riešenie z hľadiska nákladov stavia tradičné hydraulicky riadené asistenčné systémy riadenia na vedľajšiu koľaj. Kým iné systémy vyžadujú integráciu hydrauliky do vozidla, EZ-Pilot je možné rýchle nainštalovať alebo presunúť medzi vozidlami.

Prospekt EZ-PilotEZ-Boom je svetovo unikátny systém automatického vypínania a zapínania jednotlivých sekcií podľa GPS. Teraz máte možnosť ušetriť ďalšie náklady pri aplikácií pesticídov automatickým vypínaním a zapínaním jednotlivých sekcií na ramenách postrekovačov. Automaticky môže byť zapínaných a vypínaných až desať sekcií. Tým sa vyhnete vynechaniu nejakého úseku alebo prekrytom na konci jednotlivých záberov, pri postrekovaní okolo prekážiek atď. Výsledkom je presné pokrytie aplikáciou vo všetkých problémových častiach poľa, bez vynechaní a prekryvov s úsporou chemikálií a s menším zaťažením vodiča. Návratnosť investície je pri členitých pozemkoch už od 1000 ha.
EZ-Boom môže byť namontovaný v akomkoľvek mieste v kabíne do držiaku, ktorý je dodávaný s EZ-Boom. Zapojenie EZ-Boom do kabeláže podporovaných postrekovačov robí inštaláciu jednoduchou a jasnou. EZ-Boom je kompatibilný so systémom EZ-Guide 500.
"Novinkou" je systém Field IQ, ktorý má pri montáži na postrekovači rovnaké funkcie ako systém EZ-Boom s tým rozdielom, že môže ovládať až 48 sekcií. Tento systém dokáže navyše okrem riadenia postrekovačov, riadiť aj vypínanie a zapínanie jednotlivých sekcií na sejačkách, aplikátoroch hnojív, rozmetadlách premyselných honjív atď. Ďalšou výhodou tohoto systému je jeho schopnosť kontrolovať aplikáciu aj dvoch vozidiel pohybujúcich sa na jednom pozemku súčasne bez zbytočných prekryvov. Field IQ je kompatibilný s CXF-750 a monitorom FmX.

Prospekt Field IQ