Podľa typov strojov arrow Sejačky arrow Lemken Compact Solitair 9 - novinka

Lemken Compact Solitair 9 - novinka
Compact Solitair 9
Compact Solitair 9
Compact Solitair 9
Compact Solitair 9
Compact Solitair 9
Compact Solitair 9
Compact Solitair 9KK
presný výsev
Compact Solitair KK
Lemken Compact Solitair 9 - novinka

Compact Solitair 9 je novým produktom firmy Lemken, pričom sa jedná o vysoko výkonnú "bezprípravovú" sejačku umožňujúcu aj prihnojovanie granulovanými hnojivami. Vyrába sa v pracovných záberoch 3 m, 4 m, 5 m a 6m, pričom pri sklopnej verzii prepravná šírka nepresahuje 3 m.

Prípravu osivového lôžka zabezpečujú 2 rady zubatých diskov, individuálne uchytených na listových perách, čím je zabezpečené dodržanie nastavenej pracovnej hĺbky bez upchávania. Disky majú priemer 465 mm a sú uložené na dvojradových bezúdržbových ložiskách (ako u Rubin 9). Ovládanie pracovnej hĺbky je hydraulické z kabíny traktora. Ako voliteľná výbava je z radličiek vytvorený rad hydraulicky nastaviteľného smyku, ktorý je umiestnený pred prvým radom diskov. "Novinkou" je možnosť nahradenia dvoch radov diskov rotačnými bránami Lemken Zirkon.

Za diskamy nasleduje rad nízkotlakých (0,8 bar) rozmerovo veľkých kolies (420/65 R20), ktoré súčasne slúžia aj ako transportné kolesá. Pomerne veľká dosadacia plocha kolies umožňuje prácu bez zbytočného zabárania a nalepovania aj vo vlhkejších podmienkach. Kolesá nie sú umiestnené v jednej rovine ale sú voči sebe posunuté, čo má za následok ich samočistenie.

Prednosťou sejačiek Compact Solitair je ich veľký zásobník umiestnený pozdľžne, takže ho je jednoduché naplniť lyžicou, vakmi alebo šnekom. Pri verzii s prihnojovaním je zásobník rozdelný na polovicu pre hnojivo a osivo. Objem zásobníka u 3 a 4 metrovej verzii je 3500 litrov a u 6 metrovej verzii 4500 litrov. Pri 6 metrovej verzii, vzhľadom na optimálne zaťaženie pneumatických kolies je možné zásobník posúvať v pozdĺžnom smere o 100 cm, k posuniu dochádza aj pri prepravnej polohe.

Výsevné ústrojenstvo je zhodné so sejačkami Solitair a tvoria ho výsevné valčeky plynule poháňané elektromotorom, umožňujúce výsevok od 1,5 kg do 300 kg na ha. Dávkovanie hnojiva je rovnako zabezpečené cez dávkovací valček poháňaný elektromotorom, pričom dávka je nastaviteľná od 50 kg do 400 kg na ha. Dávkovanie osiva a hnojiva je plne a plynule riadené počítačom Solitronic.

Ventilátor je poháňaný hydraulicky, jeho súčasťou je aj ventil pre nastavenie prietoku. Výsevné hlavy sú umiestnené na výsevnými jednotkami, vďaka čomu sú semenovody rovnako dlhé pre všetky vysevné jednotky. Osivo z koľajových riadkov je spätne vracané do zásobníka.

Výsevné jednotky sú dvojdiskové umiestnené v dvoch radoch na paraelogramoch, čím je zabezpečené dosiahnutie nastavenej hĺbky sejby k čomu výraznou mierou prispieva aj hydraulický prítlak nastaviteľný obsluhou na počítači Solitronic. Za každou výsevnou jednotkou nasleduje utláčacie koliesko. Pre prihnojovanie sú rovnako použité dvojdiskové jednotky, ktoré sú umiestnené pred výsevnými jednotkami a ukladajú hnojivo o 5 cm hlbšie ako je nastavená hĺbka sejby do medziriadku, čím je odstránené riziko “spálenia” koreňa dusíkatými hnojivami.

Elektronický systém Solitronic riadi a kontroluje všetky funkcie sejacieho stroja napr. umožňuje nastaviť výsevok a reguluje jeho množstvo v závislosti od pojazdovej rýchlosti, nastaviť koľajové riadky, informuje obsluhu o množstve osiva v zásobníku, otáčkach ventilátora a výsevného valčeka, počíta zasiatu plochu a tiež umožňuje komunikáciu s GPS. Na počítači je možné nastaviť aj časové oneskorenie zdvihu sej. ústrojenstva voči diskom.

Samotné ovládanie sejačky je po nastavení otáčok ventilátora, smyku a hĺbky diskov len pomocou jednej páčky vonkajších okruhov traktora. Po zatiahnutí páčky je automaticky vykonaný celý rad operácii ako zdvihnutie diskov, zdvihnutie sej. ústrojenstva, zdvihnutie značkovača, prepnutie koľaj. riadkov a po spustení páky spustenie diskov, spustenie sejačky a spustenie opačného značkovača.

K základnej výbave patrí sito v zásobníku osiva, impulzné koleso, prachový filter, digitálna váha a osvetlenie sejačky.

Príslušenstvo sejačky tvorí prepínanie koľajových riadkov, vypínanie čiastkových pracovných záberov, predznačovače koľaj. riadkov, zavlačovače, hydraulicky sklopné značkovače, systém alarmu upchatia výsevných sekcií, pracovné reflektory a radar.

Prospekt Compact-Solitair