Podľa značiek arrow Krone arrow Samozberacie vozy arrow Krone ZX - dvojúčelový senážny a silážny voz

Krone ZX - dvojúčelový senážny a silážny voz
ZX470GL
ZX470GL
ZX470GD
ZX470GD
ZX430GD
ZX470GD
brusenie
ZX560GD
Krone ZX - dvojúčelový senážny a silážny voz

Dvojúčelový veľkoobjemový voz ZX môže byť používaný pri zbere kukurice a zeleného krmiva ako veľkoobjemový náves s posuvným dnom alebo ako samozberací senážny voz pri zbere senáže, čo výrazne zvyšuje ročné využitie. Vozy Krone ZX sa vyrábajú s ložným objemom od 43 do 56 m3.

Unikátom u zberacích vozov Krone je neriadený zberač EasyFlow so 6 lištami, ktorý nemá krivkovú dráhu a tak môže pracovať s vyššími otáčkami pri vyšších pracovných rýchlostiach. Vysoko výkonné rotorové podávacie zariadenie s priemerom 88 cm zabezpečuje kontinuálne podávanie zberanej hmoty cez rezacie ústrojenstvo do nákladného priestoru. Pohon rotoru je zabezpečený 6-drážkovým združeným remeňom PowerBelt.

Maximálny počet nožov rezacieho ústrojenstva je 46 a sú umiestnené v jednej reznej rovine pre dosiahnutie kvalitného rezu. Vysúvanie a zasúvanie rezacieho ústrojenstva je hydraulické, jednoducho si obsluha môže vybrať, či bude používať 0, 23 alebo 46 nožov pri ktorých je teoretická dĺžka rezaného materiálu 40 mm. Výmena nožov je rýchla bez použitia kľúčov, nože sú chránené pružinami. "Novinkou" je zariadenie na brúsenie nožov SpeedSharp, ktoré umožňuje automaticky a rýchlo nabrúsiť kompletnú sadu nožov bez ich demontáže. Proces brúsenia prebieha na vyklopenom nosníku na ľavej strane.

Pohon reťazí dna je pomocou hydromotorov, napínanie reťazí dna je automatické. Dno zberacieho voza je v prednej časti znížené o 35 cm, čím je skrátený dopravný kanál a tak je potrebný nižší príkon traktora. Snímač naplnenia je u vozov Krone v základnej výbave a je umiestnený na zadnom čele, po jeho zatlačení sa automaticky vypne pohon reťazí dna. "Novinkou" je systém inteligentnej plniacej automatiky Powerload, ktorý pracuje na základe údajov so snímačov naplnenia a lisovacej sily.

Vozy ZX sú z vrchnej časti úplne otvorené a preto nie je potrebná žiadna prestavba, keď majú byť využívané ako veľkoobjemový náves pri transporte krmiva od rezačky. Na zaistenie nákladu slúžia 2 sieťkové kryty ovládané hydromotormi.

Radu vozov Krone ZX tvorý 6 modelov: ZX430GL, ZX430GD, ZX470GL, ZX470GD, ZX560GL a ZX560GD. Označenie D určuje, že vozy ZX sú vybavené 2 alebo 3 dávkovacími valcami, pomocou ktorých spolu s automatikou pohonu reťazí dna je možné dosiahnuť rovnomerný "koberec" pri vyprázdňovaní do silážnej jamy, čo je mimoriadne dôležité pri následnom utláčaní a konzervovaní.

Predná stena vozov ZX je pohyblivá pomocou hydrauliky. Ak sa voz používa k preprave rezanky je čelná stena naklonená úplne dopredu, aby bolo možné naplniť a využiť celý ložný priestor. Ak sa voz používa na zber hmoty so zberačom je čelná stena pre optimálne plnenie zo začiatku úplne kolmo a po naplnení voza sa stena posunie dopredu a uvoľní sa tak cca 4,5 m3 ďalšieho priestoru. Pri vykladaní materiálu z voza je možné proces vyprázdňovania výrazne urýchliť opakovaným pohybom čelnej steny vpred a vzad.

Oje vozov je ovládané hydraulicky, umožňuje dostatočné výškové nastavenie a aj vchádzanie a vychádzanie do silážnych jám nie je pre vozy Krone žiadnym problémom.

Náprava je tandemová s riadením a oddeleným hydraulickým vyrovnávaním pre pravú a ľavú stranu, ktorej výhody sa prejavia pri práci vo svahu v kopcovitom teréne a pri rýchlej jazde v zákrutách. Náprava tridem sa sériovo dodáva do vozov ZX 560, na prianie je možno touto nápravou vybaviť aj vozy ZX 470. Rozmer pneumatík je 800/45R26,5 alebo 800/45R30,5. "Novinkou" je elektronický brzdový systém EBS, známi z kamionových návesov.

Všetky modely vozov Krone ZX sú IsoBus-ready, pričom ich je možné komfortne ovládať cez CCI-800 resp. CCI-1200 ISOBUS terminály + CCI A3-Joystick alebo cez ISOBUS terminál traktora. K voliteľnej výbave patrý integrované vážiace zariadenie naloženého nákladu, čím je pre zákazníka jednoduché dokladovať prepravené množstvo.

Prospekt Krone ZX