Podľa značiek arrow Krone arrow Zrňovače arrow Krone Swadro 1400 - návesný štvorrotorový zhrňovač

Krone Swadro 1400 - návesný štvorrotorový zhrňovač
My Title
My Title
My Title
Krone Swadro 1400 - návesný štvorrotorový zhrňovač

KroneSwadro 1400 disponuje variabilným pracovným záberom od 11 do 13,5 metra, zhrňujúci do stredu, ktorý zabezpečí dostatok hmoty aj pre najvýkonnejšie rezačky.

Tandemovú nápravu s kolesami umiestnenými blízko prstov majú zhrňovače Krone v základnej výbave a zabezpečuje optimálne prispôsobenie sa povrchu a tým čisté zhrabovanie aj v členitom teréne.

Štvorrotorový stredový zhrňovač Swadro 1400 vytvára jeden stredový riadok so šírkou 1,4 až 2,2 metra. Predné rotory majú vyššiu obvodovú rýchlosť pre lepší tok materiálu ako pomalšie sa otáčajúce zadné rotory, nakoľko pracujú s veľkým objemom krmiva.

Jet-Efekt zaručuje, že pri dvíhaní rotora sa najskôr zdvihnú predné kolesá a pri spúšťaní najskôr dosadnú zadné kolesá, čo umožňuje rotorom sa točiť pri dvíhaní resp. klesaní bez zarývania prstov do zeme a tým znečistenia krmiva.

Rotory majú k nosným ramenám kardánové pripojenie, čo im umožňuje výkyv v štyroch smeroch, čím sa vytvára rovnomerný dosadací tlak, čomu napomáhajú aj odľahčovacie pružiny.

Sklápanie rotorov do a z pracovnej polohy je zabezpečené hydraulickými valcami. Vysúvanie rotorov z nosných ramien je pomocou dvojčinných hydraulických valcov, ktorými obsluha jednoducho nastavuje šírku záberu.

Nastavenie pracovnej výšky rotoru je jednoduché a rýchle cez ovládací box pomocou elektromotorov.

Pri preprave sa rotory sa zdvihnú do kolmej prepravnej pozície a nosné ramená sa zasunú, prepravná rýchlosť je 40 km/h.

Uzavretý pohon rotorov je zabezpečený kužeľovými kolesami trvale mazanými tekutým mazivom. Zhrňovače Krone sú vybavené suchou bezúdržbovou vodiacou dráhou Dura-Max. Uloženie ramien zhrňovača s rúrkovým profilom je v hliníkovom domci v dvoch ložiskách. Pri výmene resp. oprave ramena nie je potrebné rozoberať celý rotor, rameno sa dá jednoducho a rýchlo vybrať demontážou dvoch skrutiek.

Na každom ramene sú uložené štyri zdvojené silné Lift-prsty s priemerom 10,5 mm, ktoré sú dvakrát lomené. Toto vyhotovenie im zabezpečuje vyššiu výkonnosť, lepší zber s minimálnou stratou, rovnomerné ukladanie riadku a vyššiu kvalitu zhrňovanej hmoty vďaka zníženému znečisteniu. Na koncoch ramien rotora sú bezpečnostné poistky proti strateniu prsta po jeho prípadnom zlomení, čím sa chránia nasledujúce mechanizmy linky.

Model Swadro 1400 s označením Plus má oproti základnému modelu hydraulicky ovládatelnú nosnú nápravu (na prepravnú výšku 4 metre nie je potrebné sklápať ramená rotora), automatické prestavenie výšky rotorov podľa nastavenia prvého rotora a zosilnené kĺbové hriadele.

Ako príplatkovú výbavu je možné Swadro 1400 vybaviť ultrazvukovými senzormi prekážok pre vonkajšie rotory, keď ultrazvukový senzor zaznamená prekážku ozve sa zvukový signál a nosné rameno sa zasunie.

Tech. parametre
Prospekt - Krone Swadro 1400