Pre vodičov, ktorý získali VO na skupinu "C" do 10.9.2009 a VO na skupinu "D" do 10.9.2008 je povinné získať kvalifikačnú kartu ku 10.9.2013 pre osobnú dopravu a ku 10.9.2014 pre nákladnú dopravu.

Ostatní vodiči sú povinní absolvovať základnú kvalifikáciu podľa zákona č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej klalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov, buď kurz pre nákladnú alebo osobnú prepravu.

Kurzy sa môžu vykonávať v stredisku:
1. Areál SOUP Buzitka, Prša 113, servisné stredisko Centex
2. Centex-Autoškola, Školská 244, budova Aquamontu Rimavská Sobota smer Jesenské