Po kliknutí sa obrázok zväčší
VO na skupinu T

T - poľnohospodárske a lesné traktory, zvlášne motorové vozidlá a k nim smie byť pripojené prípojné vozidlo Po kliknutí sa obrázok zväčší
VO na skupinu B

B - najväčšia prípustná celková hmotnosť nepresahuje 3500 kg, najviac 8 miest okrem vodiča + prípojné vozidlo do 750 kg, jazdná súprava do 4250 kg Po kliknutí sa obrázok zväčší
VO na skupinu C

C - najviac 8 miest, celková prípustná hmotnosť presahuje 3500 kg + prives do 750 kg Po kliknutí sa obrázok zväčší
VO na skupinu CE

CE - jazdná súprava zložená s motorového vozidla skupiny C + prípojné vozidlo nad 750 kg Po kliknutí sa obrázok zväčší
VO na skupinu D

D - viac ako 8 osôb + príves do 750 kg Po kliknutí sa obrázok zväčší
VO na skupinu DE

DE - súprava zložená z motorového vozidla skupiny D + príves nad 750 kg Po kliknutí sa obrázok zväčší
Doškolovací kurz
Po kliknutí sa obrázok zväčší
Kondičné jazdy

Pri dlhodobom nejazdení nájdite odvahu a pomôžeme Vám. 

Zobrazujem