Po kliknutí sa obrázok zväčší
Hardi Master

Nesený postrekovač s objemom nádrže od 800 do 1200 l, záberom od 12 do 18 m. Po kliknutí sa obrázok zväčší
Hardi NK

Nesený postrekovač s objemom nádrže od 200 do 800 l, záberom od 6 do 12 m. Po kliknutí sa obrázok zväčší
Hardi Mega

Nesený postrekovač s objemom nádrže od 1000 do 1200 l, záberom 18 do 24 m.